ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್ Pin ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಜನರೇಶನ್

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ PIN ರಚಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ PIN ಅನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಆಗಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ PIN ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ RBL ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆನ್ಲೈನಿನಲ್ಲಿ RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್‌ ನಲ್ಲಿ RBL ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ನಿಮ್ಮ PIN ಹೊಂದಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು 'ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್' ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ OTP ಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ!

ಮುಂಚಿತ ಅನುಮೋದಿತ ಆಫರ್