back

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ

തിരഞ്ഞെടുത്ത ഭാഷ

image
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊബൈൽ നം. ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസിന്‍റെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പിൻ കോഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
null

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

ദയവായി നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് OTP അയച്ചിട്ടുണ്ട്

വൺ-ടൈം പാസ്‌വേഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക

0 സെക്കന്‍റുകള്‍
തെറ്റായ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്തോ?
null
ആകെ മാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
null
ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
PAN കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക
പാൻ കാർഡ് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറിന്‍റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ഔദ്യോഗിക ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ഓഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ID ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
നിലവിലെ പ്രതിമാസ ബാധ്യത എന്‍റർ ചെയ്യുക
null
null
null
null
null
ബിസിനസ് വിന്‍റേജ് മൂല്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ശമ്പളം എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊത്തം മാസ ശബളം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
null
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക
null
ദയവായി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
null
null
പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
വാർഷിക വിറ്റുവരവ് നൽകുക (18-19)
നിങ്ങളുടെ വാർഷിക ടേൺഓവർ 17-18 നൽകുക

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

അവലോകനം

തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏഴാമത്തെ വലിയ നഗര സഞ്ചയമാണ്. ഈറോഡ് ജില്ലയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ കണക്ടറ്റഡ് ആണ് കൂടാതെ മികച്ച അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. നഗരത്തിന്‍റെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്ഥിര താമസക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇറോഡിൽ കാലയളവിലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി, നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ഹോം ലോണിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്‍റെ ഭാഗമാകാം.

സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

 • ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ഹോം ലോൺ

  ആദ്യ കാലയളവിൽ EMI ആയി പലിശ മാത്രം അടച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുകയിൽ മാത്രം മുതലും പലിശയും തിരിച്ചടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഹോ ലോൺ അനുസരിച്ച് ഈറോഡിലെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണിൽ രൂ. 10 ലക്ഷത്തിന്‍റെ മിനിമം പരിധിയും രൂ.3.5 കോടിയുടെ പരാമവധി പരിധിയുമുണ്ട്.

 • mortgage loan in india

  ബാലൻസ് ട്രാൻസ്‌ഫർ സൗകര്യം

  ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് ഈറോഡിൽ നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ റിഫൈനാൻസ് ചെയ്യുക ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക്, മിനിമൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ, അതിവേഗ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവ ആസ്വദിക്കുക.

 • ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണില്‍ അധിക ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ഇല്ലാതെ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള ടോപ്പ് അപ്പ് ലോൺ എടുക്കാം.

 • പ്രോപ്പർട്ടി ഡോസിയർ

  ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലീഗൽ, ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു.

 • പാർട്ട് പ്രിപേമെന്‍റ് നിരക്കുകൾ

  ഈറോഡിലെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ ഉപയോഗിച്ച്, പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് ചാർജുകൾ ഒന്നും നൽകാതെ നിശ്ചിത സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ തുക അടക്കുക.

 • ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ് ഇല്ല

  ആദ്യ EMI അടച്ച ശേഷം അധിക ചാർജ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യൂ.

 • ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവ്

  ഈറോഡിലെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോണില്‍, 240 മാസം അടയ്‌ക്കേണ്ട ഇഎംഐ സഹിതം, 20 വർഷം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്‌സിബിൾ കാലാവധിയില്‍ നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ശേഷിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതാക്കാം. പ്രതിമാസ തുകയും കാലാവധിയും കണക്കാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

 • കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ

  ലളിതമായ ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും മിനിമൽ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലോൺ അതിവേഗം നേടുക.

 • ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്‍റ്

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഡിജിറ്റൽ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ ഉപയോഗിച്ച് ഈറോഡിലെ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോൺ സൗകര്യപൂർവ്വം മാനേജ് ചെയ്യൂ.

 • 3EMI അവധി

  3 മാസത്തെ ഗ്രേസ് പീരിയഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസ് മികച്ച രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യൂ, ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ EMI അടയ്‌ക്കേണ്ടതില്ല. ഈ തുക അവസാനം നിങ്ങളുടെ ലോൺ കാലയളവിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതാണ് . ഇത് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന കസ്റ്റമേർസിന് ഉപകാരപ്രദമാണ്.

 • കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകള്‍

  അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം, ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന ഭാരത്തില്‍ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.

ഹോം ലോണ്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ഈറോഡിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും സംബന്ധിച്ച് വായിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ ഈസി-ടു-യൂസ് ഹോം ലോൺ യോഗ്യതാ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത കണക്കാക്കുക.

പലിശ നിരക്കും ചാർജുകളും

നിലവിലെ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്ക് കണ്ടെത്തുക, ഈറോഡിലെ നിങ്ങളുടെ ഹോം ലോണിന് ബാധകമായ ഫീസും ചാർജുകളും അറിയുക.

ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക

ഈറോഡിലെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഹോം ലോൺ സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 1800-103-3535 മുഖേന ഞങ്ങളെ വിളിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ‘SHOL’ എന്ന് 9773633633 -ലേക്ക് SMS അയക്കൂ.

നിലവിലെ കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് 020-3957 4151 മുഖേന ബന്ധപ്പെടാം, +91 9227564444 -ലേക്ക് SMS അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാം: https://www.bajajfinserv.in/reach-us

ഞങ്ങളുടെ വിലാസം

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ലിമിറ്റഡ്.
1St ഫ്ലോർ, 5/1, വി എച്ച് റോഡ്,
അപ്‌സ്റ്റെയേർസ് ഓഫ് കാനറ ബാങ്ക്,
ഈറോഡ്- 638 001
തമിഴ്‌നാട്, ഇന്ത്യ
ഫോൺ: +914243051135

ലോണുകളിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലും മികച്ച ഡീൽ നേടാൻ ഒരു നല്ല സിബിൽ സ്കോർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?