ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

education loan

ರೂ. 1 ಕೋಟಿಯವರೆಗೆ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಿರಿ

ಮನೆಬಾಗಿಲಿನ ಸೇವೆ

ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

1 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗಳು

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ಸಂಬಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವೃತ್ತಿಪರರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯಬಹುದು

ನೀವು 21 ಮತ್ತು 70 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

loan against property eligibility india

ನಿಮ್ಮ ID ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು

ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

Enter your name as it appears on your PAN Card
10 ಅಂಕೆಯ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
Enter the required loan amount in Rs.
ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ID ನಮೂದಿಸಿ
Enter your 6-digit residential PIN Code