గోల్డ్ లోన్ - అప్లికేషన్ ఫారం

మీ వివిధ ఆర్ధిక అవసరాలను తేలికగా చేరుకోవటానికి, మీరు గెలుచుకున్న గోల్డ్ పై ఒక లోన్ పొందండి

Loan amount max 1 crore

మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇంటివద్దనే సర్వీస్

క్యారెట్ మీటర్ తో మీ బంగారం యొక్క ఖచ్చితమైన విలువ కట్టుట

Loan tenure 1 day to 1 year

గోల్డ్ లోన్ - అప్లికేషన్ ఫారం

రైతు, వ్యాపారి, జీతం పొందేవారు లేదా స్వయం ఉపాధి పొందే ప్రొఫెషనల్

21 నుండి 70 సంవత్సరముల మధ్య వయస్సు

గోల్డ్ లోన్ - అప్లికేషన్ ఫారం

Documents - KYC, PAN/ form 60 etc

గోల్డ్ లోన్ - అప్లికేషన్ ఫారం

దయచేసి మీ మొదటి మరియు చివరి పేరు నమోదు చేయండి
దయచేసి 10-అంకెల మొబైల్ నంబర్ ఎంటర్ చేయండి
దయచేసి రుణ మొత్తాన్ని నమోదు చేయండి
దయచేసి మీ ఇమెయిల్ ఐడిని ఎంటర్ చేయండి
దయచేసి మీ పిన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి