தங்க கடன் - விண்ணப்ப படிவம்

உங்களின் பல்வேறு நிதி தேவைகளை சுலபமாக கையாள, உங்கள் தங்க நகையின் மீது ஒரு கடனை பெறுங்கள்

education loan

Loan amount max 1 crore

உங்கள் விண்ணப்பத்தை செயல்முறைபடுத்த வீட்டிற்கே வந்து சேவை

காரட் மீட்டரின் உதவியுடன் உங்கள் தங்கத்தின் துல்லியமான மதிப்பீடு

Loan tenure 1 day to 1 year

தங்க கடன் - விண்ணப்ப படிவம்

ஒரு விவசாயி, வர்த்தகர், சம்பளம் பெறுபவர் அல்லது சுய தொழில் செய்பவர்

21 மற்றும் 70 வயதுக்கிடையில் இருக்க வேண்டும்

தங்க கடன் - விண்ணப்ப படிவம்

Documents - KYC, PAN/ form 60 etc

தங்க கடன் - விண்ணப்ப படிவம்

தயவுசெய்து உங்களுடைய முதல் மற்றும் கடைசிப் பெயரை உள்ளிடவும்
10-இலக்க எண் உள்ளிடவும்
தயவுசெய்து தேவைப்படும் கடன் தொகையை உள்ளிடவும்
உங்கள் இமெயில் ID-ஐ உள்ளிடுக
உங்கள் அஞ்சல் குறியீட்டை உள்ளிடுக