சிறப்பம்சங்கள் & நன்மைகள்

சுலபமான மற்றும் பாதுகாப்பான நிதிகள். உங்கள் பல்வேறு நிதிசார் தேவைகளை சுலபமாக பூர்த்தி செய்ய உங்களிடமிருக்கும் தங்கத்துக்கு ஈடாக கடன் பெறுங்கள். பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தங்க கடன் அதிக கடன் உச்சவரம்பான ரூ. 20 லட்சம் வரை கவர்ச்சிகரமான வட்டி விகிதங்களில் கூடுதல் நிதி சுலபத்தன்மைக்காக வசதியான திரும்பச் செலுத்துதல் விருப்பத்தேர்வுகளுடன் கிடைக்கிறது. .

 • அதிக கடன் மதிப்பு

  உங்கள் அனைத்து நிதிசார் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய ரூ. 20 லட்சம் வரை கடன். .

 • துல்லியமான மதிப்பீடு

  உங்கள் தங்க சொத்தின் கூடுதல் பாதுகாப்பிற்காக வீட்டிற்கே வந்து காரட் மீட்டர் கருவியின் உதவியால் உங்கள் தங்கம் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது.

 • உலகத்தரம் வாய்ந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகள்

  உலகத்தரம் வாய்ந்த பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் கொண்ட வலுவான அறைகள் தங்க ஆபரணங்களின் உத்தரவாதமான பாதுகாப்பையும் உங்கள் மன அமைதியையும் உறுதிசெய்கின்றன.

 • பகுதியளவு முன்பணம் செலுத்துதல் மற்றும் ஃபோர்குளோஷர் வசதி

  கடனை உகந்ததாக்குவதற்கு பகுதி-முன்பணமளிப்பு அல்லது முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) கட்டணங்கள் இல்லை

 • வசதியான திரும்பச் செலுத்துதல் விருப்பத்தேர்வுகள்

  உங்கள் கடனடைக்கும் ஆற்றலை வலுப்படுத்த பரந்து விரிந்த திரும்பச் செலுத்துதல் விருப்பத்தேர்வுகள். பின்வரும் திரும்பச் செலுத்துதல் திட்டங்களிலிருந்து ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கவும்

  அறிய
 • பகுதியளவு மீட்டல் வசதி

  தேவைப்பட்டால் உங்களின் ஆபரணங்களில் சிலவற்றை வித்ட்ரா செய்துகொள்ளும் வசதி. திருமணங்கள், மருத்துவ அவசரங்கள் எதுவாக இருக்கட்டும், அவசர நிதிசார் தேவைகளுக்காக உங்கள் தங்கத்துக்கு ஈடாக கடன் பெறுங்கள். இன்றே பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் தங்க கடனுக்கு விண்ணப்பியுங்கள். .

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

இப்போது பெற்றிடுங்கள்
டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

ரூ. 4 லட்சம் வரை முன்-ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரம்புடன் உடனடி செயல்படுத்தல்

இப்போது பெற்றிடுங்கள்
வணிகக் கடன் மக்கள் கருத்தில் கொண்ட படம்

தொழில் கடன்

உங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவ, ரூ 32 லட்சம் வரை கடன்

விண்ணப்பி

பங்குகள் மீதான கடன்

உங்கள் தேவைகளுக்கு, உங்கள் பங்குகள் மீது உறுதியான நிதி

விண்ணப்பி