ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകളും ചാർജുകളും

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാനായി രൂ.25 ലക്ഷത്തിലേറെ വരുന്ന പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കുകളില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തന്നെ മിനിമം ഡോക്യുമെന്‍റുകളില്‍, ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവില്‍, പ്രശ്ന രഹിതമായി ഡിസ്ബേഴ്സല്‍ അപ്രൂവല്‍ നേടാനാകും.

With Bajaj Finserv Personal Loan, you do not have to worry about any hidden fees or charges. Here are more details on the personal loan interest rates and charges:

Types of Fees Charges Applicable
Personal Loan Interest Rates 12.99% onwards
Processing fees Up to 4.13% of the loan amount(Inclusive of taxes)
Bounce Charges Rs. 600 - 1200 Per bounce (Inclusive of applicable taxes)
Penal interest 2% of EMI amount per month + applicable taxes or Rs. 200 per month (Inclusive of taxes), whichever is higher.
DOCUMENT/STATEMENT CHARGES

Statement of Account/ Repayment Schedule/Foreclosure Letter/No Dues Certificate/Interest Certificate/List of documents.
Download your e-statements/letters/certificates at no extra cost by logging into Customer Portal – Experia.
You can get a physical copy of your statements/letters/certificates/List of Documents from any of our branches at a charge of Rs. 50/- (Inclusive of taxes) per statement/letter/certificate.

If you are a salaried professional aged between 25 and 58 years living in India, you can easily qualify for a loan. As long as you match the personal loan eligibility criteria and minimum net salary specified based on your city of residence, you can avail a loan with ease and best personal loan interest rates.

മറ്റ് ഫീസുകൾക്കും നിരക്കുകൾക്കുമുള്ള പട്ടിക ചുവടെയുണ്ട്:

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജുകള്‍

Borrower
Type
Time Period Foreclosure Charges
All borrowers More than 1 month from date of loan disbursal 4% + applicable taxes on principal outstanding*
  1. *ടേം ലോണിനായുള്ള ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാർജുകൾ നിലവിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബാക്കിയിന്മേല്‍ ബാധകമായിരിക്കും.
  2. *ഫ്ലെക്സി ലോണുകൾക്കുള്ള ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാർജുകൾ കുറഞ്ഞ നിയന്ത്രിത പരിധിയിൽ കണക്കാക്കും.
  3. *ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോണിനുള്ള ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ ചാർജുകൾ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രകാരം ആയിരിക്കും
    • പ്രാഥമിക കാലാവധി - 4% + അനുവദിച്ച തുകയിന്മേല്‍ ബാധകമായ നികുതികള്‍
    • തുടര്‍ച്ചയായ കാലയളവ് - 4% + കുറച്ച നിയന്ത്രിത പരിധി ബാധകമായ നികുതി

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പാർട്ട്-പ്രീപേമെന്‍റ് ചാര്‍ജുകള്‍

Borrower
Type
Time Period Part-Prepayment Charges
All borrowers More than 1 month from date of loan disbursal 2% + applicable taxes on part-payment amount paid*
  • *പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് 1 EMIയിയേക്കാള്‍ കൂടുതൽ ആയിരിക്കണം.
  • *ഫ്ലെക്സി ലോണ്‍ സൗകര്യത്തിന് ഈ നിരക്കുകൾ ബാധകമല്ല.

വാർഷിക/അഡീഷണൽ മെയിന്‍റനൻസ് നിരക്കുകൾ

Hybrid Flexi Loan Flexi Term Loan Loan Limit
0.25% on sanctioned amount* + applicable taxes for 2 years
0.25% on reduced assigned limit + applicable taxes for rest of the tenor
0.25% on reduced assigned limit + applicable taxes 0.25% on Flexi Term Loan* + applicable taxes
  • *ഈ ചാർജുകൾ വർഷം തോറും ചുമത്തപ്പെടും.

മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ സർവീസ് ചാർജ്: കസ്റ്റമർ ബാങ്കിന്‍റെ മുൻ മാൻഡേറ്റ് ഫോം നിരസിച്ച തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് ഫോം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാൽ രൂ.450 (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ) ചാർജ് ഈടാക്കും.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പ്രോസസിംഗ്, പലിശ നിരക്കുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച എഫ്എക്യുകള്‍

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പ്രോസസിംഗ് ഫീസ് എന്താണ് ?

To avail the personal loan, you also need to pay some processing fee. The processing charge at Bajaj Finserv is up to 4.13% of the total loan amount.

Bajaj Finserv lets you borrow up to Rs.25 lakh, which can be repaid over a flexible tenor. It comes with attractive personal loan interest rates that can be negotiated based on your CIBIL score and repayment history.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം ?

നിങ്ങള്‍ ഈ ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങള്‍ പിന്തുടര്‍ന്നാല്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്:

Step 1 - Fill in the information, including your personal, employment and financial details in the online application form on the Bajaj Finserv website.

ഘട്ടം 2 - ലോണ്‍ കാലയളവും വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവല്‍ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ തുകയും തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഘട്ടം 3 - പ്രസക്തമായ രേഖകള്‍ ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വിന്‍റെ പ്രതിനിധിയെ എല്‍പ്പിക്കുക. അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ഉടന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്

ഘട്ടം 4 - അപ്രൂവല്‍ ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട ലോണ്‍ തുക നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേടുക


അത്രയേയുള്ളൂ, ഇതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലോണിനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നിറവേറ്റാം.

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ?

When you apply for a personal loan, then you also need to repay the lender the interest amount. But how much will be your payable personal loan rate may not be easy to find manually.

അത് ചെയ്യുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് വെബ്‌സൈറ്റിലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ പരിശോധിക്കാം.

Once you select the desired loan amount, tenor and applicable rate of interest, the calculator will suggest an EMI amount. It will also exhibit an exact personal loan interest rate amount over the total loan amount.

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വിലെ കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് എന്താണ് ?

ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വില്‍ ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ പേഴ്സണല്‍ ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത്, എളുപ്പത്തില്‍ നിറവേറ്റാനാവുന്ന യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥകളും കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്‍റേഷനും വഴി രൂ.25 ലക്ഷം വരെ ആക്സസ് ചെയ്യാന്‍ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഒരു കാലയളവിലേക്ക് ലോണ്‍ ചിലവ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതിനായി ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വ് ഫ്ലെക്സിബിളായ ലോണ്‍ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ബജാജ് ഫിന്‍സെര്‍വിലെ കുറഞ്ഞതും കൂടിയതുമായ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് 12 മാസവും (1 വര്‍ഷം) 30 മാസവും (5 വര്‍ഷം) ആണ്.

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ക്കുള്ള പ്രീക്ലോഷര്‍ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ എന്താണ് ?

The preclosure charges are 4% along with applicable taxes on the principal outstanding. The time period is more than 1 month from the date of disbursal of the loan.

Personal loan foreclosures mean the closing of the loan account before the actual tenor. Many borrowers like to do that to keep away the entire obligation of the loan. But you need to pay some personal loan preclosure charges to the lender if you do that.

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ക്കുള്ള ചാര്‍ജ്ജുകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർ‌വിലെ പേഴ്സണൽ ലോൺ നിരക്കുകളിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് ഉൾ‌പ്പെടുന്നു, ഇത് മൊത്തം ലഭ്യമായ തുകയുടെ 4.13% വരെയാണ്.

You don’t need to pay any charges for downloading e-statements via customer portal - Experia. But you will need to pay Rs.250 + taxes if you wish to acquire physical copies.

എന്താണ് റിപ്പോ നിരക്ക്, ഇത് എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണല്‍ ലോണുകളെ ബാധിക്കുക ?

Repo rate is the rate at which the Reserve Bank of India (RBI) lends money to commercial banks. A cut in repo rate is a sign that will lower the borrowing costs such as interest rates and EMIs for individuals and banks.

Repo rate affects the interest rate on personal loans only when it is offered on a floating interest rate basis. It will become more affordable for a borrower to handle its repayments. Personal loans offered at fixed interest rates won’t get affected by a cut in the repo rate.

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI പരിശോധിക്കുക

ലോൺ തുക

ദയവായി ലോണ്‍ തുക നല്‍കുക

കാലയളവ്

ദയവായി കാലയളവ്‌ നല്‍കുക

പലിശ നിരക്ക്

പലിശ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിങ്ങളുടെ EMI തുക

രൂ.0

അപ്ലൈ

നിരാകരണം :

വ്യക്തിഗത ലോൺ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും ലഭിക്കാന്‍ യോഗ്യമായ ലോണ്‍ തുക കണക്കാക്കുന്നതിനും യൂസറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൂചക ഉപകരണമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ. കണക്കുകൂട്ടൽ ഫലങ്ങൾ ഏകദേശമാണ്, വിവര ആവശ്യകതകൾക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്, ഉദ്ധരിച്ച പലിശ നിരക്ക് സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്കും ലോൺ യോഗ്യതാ തുകയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ്. പേഴ്‌സണൽ ലോണിനുള്ള യോഗ്യതയും അനുവദനീയമായ തുകയും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി, ‘ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക’ ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായതും കൃത്യമായതുമായ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ / രേഖകളും നൽകുകയും ചെയ്യണം. കണക്കാക്കൽ ഫലങ്ങൾ, ഉപഭോക്താവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് പകരമാകാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. ലോണ്‍ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബാധകമാണ്.