அடிப்படை தகுதி வரம்பு

தங்கக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அவசியம்:

  • ஒரு விவசாயி, வர்த்தகர், ஊதியம் பெறும் அல்லது சுய தொழில் செய்பவர், அல்லது தொழிலதிபராக இருக்க வேண்டும்

  • 21 மற்றும் 60 வயதுக்கிடையில் இருக்க வேண்டும்

தேவையான ஆவணங்கள்

தங்கக் கடனுக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு, நீங்கள் உங்கள் KYC ஆவணங்களை மட்டுமே சமர்ப்பித்தால் போதும்.

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

வணிகக் கடன் மக்கள் கருத்தில் கொண்ட படம்

தொழில் கடன்

உங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவ, ரூ 32 லட்சம் வரை கடன்

விண்ணப்பி

ஃப்ளெக்ஸி கடன்

உங்களுக்குத் தேவைப்படும்போது திரும்பப்பெறலாம், உங்களால் முடியும்போது முன்னரே செலுத்தலாம்

அறிய

பங்குகள் மீதான கடன்

உங்கள் தேவைகளுக்கு, உங்கள் பங்குகள் மீது உறுதியான நிதி

விண்ணப்பி

EMI நெட்வொர்க்

சுலப மற்றும் குறைவான EMI-களில் உங்களுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் பெறுங்கள்

அறிய