அடிப்படை தகுதி வரம்பு

தங்கக் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் அவசியம்:

  • ஒரு விவசாயி, வர்த்தகர், ஊதியம் பெறும் அல்லது சுய தொழில் செய்பவர், அல்லது தொழிலதிபராக இருக்க வேண்டும்

  • 21 மற்றும் 70 வயதுக்கிடையில் இருக்க வேண்டும்

தேவையான ஆவணங்கள்

தங்கக் கடனுக்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு, நீங்கள் உங்கள் KYC ஆவணங்களை மட்டுமே சமர்ப்பித்தால் போதும்.

மக்களும் இதையே கருதுகின்றனர்

Digital Health EMI Network Card

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

பெறுங்கள்
Digital Health EMI Network Card

டிஜிட்டல் ஹெல்த் EMI நெட்வொர்க் கார்டு

ரூ. 4 லட்சம் வரை முன்-ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரம்புடன் உடனடி செயல்படுத்தல்

பெறுங்கள்
Business Loan People Considered Image

தொழில் கடன்

உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதற்கு ரூ.45 லட்சம் வரை கடன்

விண்ணப்பி

பங்குகள் மீதான கடன்

உங்கள் தேவைகளுக்கு, உங்கள் பங்குகள் மீது உறுதியான நிதி

விண்ணப்பி