நிலையான மற்றும் குறைவான வட்டி விகிதத்திற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

கடன் வழங்குநர்கள் 2 வழிகளில் கடன் வட்டியை கணக்கிடுகின்றனர்: முழு வட்டி விகிதம் மற்றும் குறைக்கும் அடிப்படையிலான வட்டி விகிதம். இரண்டு கணக்கீட்டு முறைகளும் கடன் வாங்கியவரான நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வேறுவகையான வட்டிகளாக இருக்கும்.

நீங்கள் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முன், இரண்டு முறைகள் என்ன மற்றும் அவை எவ்வாறு மாறுபடுகின்றன என்பதை புரிந்துகொள்ளுங்கள்.

ஒரு முழு வட்டி விகிதம் என்றால் என்ன?

இந்த சூழ்நிலையில், வட்டி விகிதம் கடன் தவணைக்காலம் முழுவதும் நிலையானதாக இருக்கும். நிலையான வட்டிவிகிதத்தில் திருப்பிச் செலுத்தும் காலம் முழுவதும் உங்கள் பொறுப்பு நிலையானது என்பதே இந்த வகை வட்டிவிகிதத்தின் நன்மை. இதன் விளைவாக, நீங்கள் முன்கூட்டியே திருப்பிச் செலுத்த திட்டமிடலாம். அதன்படி, இந்த முறையில் வட்டி விகிதம் குறைந்து வரும் வட்டி விகிதத்தை விட சற்று அதிகமாக அமைக்கப்படுகிறது. எனவே, மொத்தத்தில், நீங்கள் செய்யும் செலவு சிறிது அதிகமாக உள்ளது.

ஒவ்வொரு தவணைக்கும் சேர்க்கப்படும் வட்டி = (கடன் அசல் x மொத்த கடன் தவணைக்காலம் x வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு) / மொத்த தவணைகளின் எண்ணிக்கை

குறைந்த வட்டி விகிதம் என்றால் என்ன?

நீங்கள் செலுத்தும் ஒவ்வொரு இஎம்ஐயிலும் வட்டி மற்றும் அசல் கூறுகள் அடங்கும். எனவே ஒவ்வொரு செலுத்தப்பட்ட இஎம்ஐம் நிலுவையிலுள்ள அசல் இருப்பை குறைக்கிறது. வட்டி கணக்கீடு நிலுவையிலுள்ள கடன் தொகையைப் பொறுத்தது. நிலுவையிலுள்ள அசல் மீது மட்டுமே வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது, கடன் வாங்கிய மொத்த அசல் தொகையில் அல்ல. எனவே திறனான கடன் விகிதங்கள் கணக்கில் எடுக்கப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு தவணைக்கும் செலுத்த வேண்டிய வட்டி = நிலுவையிலுள்ள கடன் தொகை x ஒவ்வொரு தவணைக்கும் பொருந்தும்வட்டி விகிதம்

நீங்கள் எளிய கணக்கீட்டை விரும்புவராகவும், பிரச்சினைகளை தவிர்க்க விரும்புவராகவும் இருந்தால் நிலையான வட்டி விகிதம் கொண்ட ஒரு கடனை தேர்வு செய்யலாம் என்பது ஒரு பெருவிரல் நிதி.

வட்டி விகித கணக்கீடு உங்கள் நிதிகளை எவ்வாறு பாதிக்F;k என்பதை நீங்கள் இப்போது புரிந்துகொண்டிருப்பீர்கள், தனிநபர் கடன் பெறுவதற்கு முன்னர் உங்கள் கடன் வழங்குநருடன் கணக்கீட்டு முறையை சரிபார்க்கவும்.

மேலும் படிக்கவும்: நிலையான vs ஃப்ளோட்டிங் வட்டி விகிதம்

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்