கிரெடிட் கார்டு APR என்றால் என்ன?

2 நிமிட வாசிப்பு

வருடாந்திர சதவீத விகிதம் (ஏபிஆர்) பில்லிங் சுழற்சியின் போது உங்கள் இருப்பிற்கு பொருந்தக்கூடிய வட்டி தொகையை தீர்மானிக்கிறது. அனைத்து கிரெடிட் கார்டுகளுக்கும் ஏபிஆர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு கிரெடிட் கார்டின் வட்டி விகிதங்கள் ஆண்டுதோறும் கணக்கிடப்படுகின்றன மற்றும் ஏபிஆர் கார்டு வைத்திருப்பவர் தங்கள் கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தும்போது பரிவர்த்தனைக்கு செலுத்தும் வட்டியை குறிக்கிறது.

கிரெடிட் கார்டு ஏபிஆர் வகைகள்

  • ஏபிஆர் வாங்குதல்
  • கேஷ் அட்வான்ஸ் ஏபிஆர்
  • பெனால்டி ஏபிஆர்
  • இன்ட்ரோடக்டரி ஏபிஆர்
  • பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஏபிஆர்

ஏபிஆர்-ஐ குறைப்பதற்கான குறிப்புகள்

ஆரோக்கியமான கிரெடிட் ஸ்கோரை பராமரிப்பது மற்றும் உங்கள் கிரெடிட் கார்டு பணம்செலுத்தல்களை சரியான நேரத்தில் செலுத்துவதன் மூலம் உங்கள் கிரெடிட் கார்டில் அதிக ஏபிஆர்-களை நீங்கள் தவிர்க்கலாம். உங்களிடம் ஒரு நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் இருந்தால் உங்கள் வங்கியுடன் உங்கள் ஏபிஆர்-யை நீங்கள் இல்லாமல் செய்யலாம்.

கிரெடிட் கார்டு ஏபிஆர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

உங்கள் ஏபிஆர் உங்கள் கிரெடிட் அறிக்கை மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது மற்றும் ஒரு நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் வழங்குநர் குறைந்த ஏபிஆர் கிரெடிட் கார்டுகளை வழங்குவார். இருப்பினும், ஒரு மோசமான ஸ்கோர் அதிக ஏபிஆர்-ஐ ஈர்க்கும்.

மேலும் படிக்க குறைவாக படிக்கவும்