ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നാൽ എന്താണ്? (ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിർവചനം)

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന നേർത്ത ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ കാർഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസുകൾക്ക് പണമടയ്ക്കുന്നതിന് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് പരിധിയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കടമെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ, ഹിസ്റ്ററി എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പരിധി തീരുമാനിക്കുന്നത്. പൊതുവെ, സ്കോര്‍ ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയും ചരിത്രം നന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്താല്‍ പരിധി ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങള്‍ ഒരു ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പണം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്ന് കിഴിക്കും, ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന്‍റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ, പണം നിങ്ങളുടെ പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് പരിധിയില്‍ നിന്ന് എടുക്കും എന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡും ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്നുപറയാവുന്നത്.

പേമെന്‍റ് നടത്താനോ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്വൈപ്പുചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം, പിഴ ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ കടം വാങ്ങിയ തുക നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചടച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ എപ്പോഴും കാർഡ് ഇഷ്യൂവറുടെ പക്കൽ സുരക്ഷിതമാണ് അതോടൊപ്പം തട്ടിപ്പ് തടയുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്.

നിങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഷോപ്പിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലദായകമായ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് മികച്ച ഓഫറുകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്.

ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ