ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പേമെന്‍റ് ട്രാൻസാക്ഷനാണെങ്കിലും, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്‍ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം.

എന്നാല്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സാധ്യമല്ല. ആദ്യം, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ വാലറ്റ് ആപ്പിലേക്ക് പണം ഇടണം. എന്നാല്‍ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വാലറ്റിലേക്കും പിന്നീട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കും പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ഓർക്കുക:

 • ചില വാലറ്റുകൾ 3% വരെ പോകാവുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു
 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ചേർക്കാൻ 1 മുതൽ 5 പ്രവൃത്തി ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം
 • ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പലിശ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിന് വിധേയമായിരിക്കാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് പണം എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം

മണി ട്രാൻസ്ഫർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പണം നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ചില കാർഡുകൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു.

ചില ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ രഹിത എടിഎം ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ സൗകര്യവും നല്‍കുന്നു. എന്നാല്‍, ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില്‍, 50 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തുക തിരിച്ചടച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പലിശ ഉണ്ടാകില്ല.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓഫ്‌ലൈനിൽ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌ലൈനിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. എടിഎം ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ, ചെക്ക് സമർപ്പിക്കൽ, ഫോൺ കോൾ വഴി അഭ്യർത്ഥന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൽ തുടങ്ങിയ വിവിധ രീതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് എന്‍റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ ഓഫ്‌ലൈനിൽ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം:

എടിഎം ക്യാഷ് പിൻവലിക്കൽ ഉപയോഗിച്ച്:

 • നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള എടിഎം സന്ദർശിച്ച്
 • നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് DBS ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് പലിശ രഹിതമായി പണം പിൻവലിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകുക
 • നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുക

ചെക്ക് സമർപ്പിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

 • നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത തുക എന്‍റർ ചെയ്ത് 'സ്വയം' എന്നതിലേക്ക് ഒരു ചെക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക’
 • അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഇഷ്യൂ തീയതി, ഒപ്പ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക
 • നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് 'ചെക്ക് ഡ്രോപ്പ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ചെക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക’

ഫോൺ കോൾ വഴി:

 • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് കസ്റ്റമർ പ്രതിനിധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക
 • ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ വിശദാംശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥന ഉന്നയിക്കുക
 • പ്രതിനിധി അഭ്യർത്ഥിച്ച ട്രാൻസ്ഫർ തുകയും മറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുക
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം?

ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ, ക്യാഷ് അഡ്വാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സർവ്വീസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓൺലൈനിൽ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് അധിക ഫീസും പലിശ നിരക്കുകളും ഉണ്ടായേക്കാം എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിനാൽ തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവലോകനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.