നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. അവ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

  1. 1 ഇത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
  2. 2 RBL MyCard മൊബൈൽ ആപ്പിൽ
  3. 3 RBL ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന്

ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദവുമാണ്. ഒരു ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, 'GREEN' എന്ന് 5607011 -ലേക്ക് എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്കുള്ള ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പാസ്സ്‌വേർഡ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് മാസത്തിലുടനീളമുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ ബാക്കിയുള്ള തുക, ക്രെഡിറ്റ് പരിധി, കുടിശ്ശിക തീയതി മുതലായവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. നിരവധി രീതികളിലൂടെ എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം.

  • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് മെയിൽ വഴി തുറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പാസ്സ്‌വേർഡ് ആവശ്യമാണ്
  • നിങ്ങൾക്ക് RBL MyCard മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
  • പകരമായി, നിങ്ങൾക്ക് RBL ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്‍റെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പാസ്‌വേഡ് എന്താണ്?

ഇമെയിലിൽ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് തുറക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്‌വേഡ് ആവശ്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പേര്, ജനന തീയതി എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പേരിന്‍റെ ആദ്യ നാല് കത്തുകൾ DDMMYY ഫോർമാറ്റിൽ നൽകുക (ഉദാഹരണം: TANU100295).

പാസ്സ്‌വേർഡ് ഇല്ലാതെ എന്‍റെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

പാസ്സ്‌വേർഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് RBL MyCard ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പാസ്സ്‌വേർഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് സേവ് ചെയ്യാൻ ' സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കാണുക' എന്നതിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.

ഏതെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പിഡിഎഫ് ഫയലിൽ നിന്ന് പാസ്സ്‌വേർഡ് എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യാം?

എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പാസ്സ്‍വേർഡ് സ്ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

  1. നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് കണ്ടെത്തി ഗൂഗിൾ ക്രോം ആയി തുറക്കുക
  2. ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ഫയൽ തുറന്നാൽ, നിങ്ങളുടെ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പാസ്‌വേർഡ് എന്‍റർ ചെയ്ത് Ctrl + P അമർത്തുക
  3. പിഡിഎഫ് ആയി പ്രിന്‍റ് ചെയ്യുക' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡോക്യുമെന്‍റ് സേവ് ചെയ്യുക. ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് ഒരു പാസ്സ്‌വേർഡ് ഇല്ലാതെ സേവ് ചെയ്യുന്നതാണ്
  4. പാസ്സ്‍വേർഡ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ RBL ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പിഡിഎഫ് ഫയൽ തുറക്കാം