ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ തികച്ചും പ്രയോജനകരമാകാം, നിങ്ങൾ അവ ന്യായമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിനും ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും ഈ കാർഡുകൾ വലിയ സൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, പണം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകത ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കൂടാതെ, റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, മറ്റ് ഓഫറുകൾ തുടങ്ങിയ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് വലിയ സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു.

ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ പോലെയല്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ആനുകൂല്യങ്ങളുമായി വരുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സ്മാർട്ടായി ഉപയോഗിക്കാനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനുമുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതാ.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ടിപ്സ്

 • ഗ്രേസ് കാലയളവ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക
  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഗ്രേസ് പിരീഡ് 30 ദിവസത്തെ ബില്ലിംഗ് കാലയളവും കൂടാതെ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റ് ജനറേഷൻ തീയതിക്കും പേയ്‌മെന്റ് തീയതിക്കും ഇടയിലുള്ള അധിക 15-20 ദിവസത്തെ വിൻഡോയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിനർത്ഥം മൊത്തം പലിശ രഹിത കാലയളവ് 50 ദിവസം വരെ നീട്ടാം എന്നാണ്. മുഴുവൻ ഗ്രേസ് പിരീഡും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ബില്ലിംഗ് കാലയളവ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്ന ടിക്കറ്റ് പർച്ചേസുകൾ നടത്താൻ ഇത് കാർഡ് ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ശരിയായ പർച്ചേസിന് ശരിയായ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക
  നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശരിയായത് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്‍റെ ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യുവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇന്ധന സർചാർജ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേടാം. ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ തുടങ്ങിയവ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുക.
 • അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് പോലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധി നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ അടിയന്തിര പേഴ്സണൽ ലോണായി മാറ്റാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • കൂടുതല്‍ റിവാര്‍ഡ് പോയിന്‍റുകള്‍ നേടാന്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ഷോപ്പ് ചെയ്യുക
  ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ സാധാരണയായി നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നൽകുന്നു.

 • നിങ്ങളുടെ റിവാര്‍ഡ് പോയിന്‍റുകള്‍ റിഡീം ചെയ്യുക
  ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാം. ഈ പോയിന്‍റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഷോപ്പിംഗ് വൗച്ചറുകൾ, റീച്ചാർജ്ജ് വൗച്ചറുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക് എന്നിവയും ലഭിക്കും. ചിലവേറിയ പർച്ചേസുകളിൽ ഡൗൺ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ പോലും ശേഖരിച്ച റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ലളിതമായ ടിപ്സ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് പരമാവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള കുടിശ്ശികകളിൽ അധിക പലിശ ഈടാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഗ്രേസ് കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ കാർഡിൽ അടയ്‌ക്കേണ്ട മൊത്തം തുക അടയ്ക്കാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍ ഗണ്യമായി മെച്ചപ്പെടുത്തും.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എനിക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിര ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴെല്ലാം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഷോപ്പിംഗ്, ഡൈനിംഗ്, ട്രാവൽ, ബിൽ പേമെന്‍റ്, ഇന്ധനം വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശ്യം യൂസേർസിനെ മുഴുവൻ തുകയും അടയ്ക്കാതെ പർച്ചേസുകൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുക എന്നതാണ്. പകരം, യൂസറിന് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ എടുക്കാനും മാസാവസാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇഎംഐയിൽ പലിശ സഹിതം അത് തിരികെ അടയ്ക്കാനും കഴിയും. റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ, വെൽകം പോയിന്‍റുകൾ, കോംപ്ലിമെന്‍ററി ഓഫറുകൾ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഓഫർ ചെയ്യാം. ആനുകൂല്യങ്ങൾ കാർഡ് ദാതാവിന്‍റെ വിവേചനാധികാരത്തിലാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഉപയോഗം എന്താണ്?

ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസുകൾ നടത്തുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രാഥമികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ച് പലിശ ഉൾപ്പെടെ/ഇല്ലാതെ പിന്നീട് പർച്ചേസിന് പണമടയ്ക്കാൻ കാർഡ് ഉടമയെ അനുവദിക്കുന്നു. ക്യാഷ്ബാക്ക്, റിവാർഡുകൾ, യാത്രാ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അധിക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇത് നൽകാം, എന്നാൽ കടം കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ അത് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.