നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

കസ്റ്റമേർസിന് അവർ വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഇനങ്ങൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എത്ര കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ, അത്ര കൂടുതൽ പോയിന്‍റുകൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത തുകയുടെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ശേഖരിച്ചാൽ, അടുത്ത പർച്ചേസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ റിഡീം ചെയ്യാം.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പതിവായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നൽകുന്ന ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങൾ മികച്ച റിവാർഡ് പോയിന്‍റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ തിരയുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് 1 ൽ 4 കാർഡുകളുടെ ശക്തി മാത്രമല്ല, മികച്ച റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ച്, ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേടാം. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ മാസാവസാനം ഉപഭോക്താവിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ റിഡീം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യാം

നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. RBL റിവാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് 'എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണം, അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാനും കഴിയും എന്ന് ഇതാ

  • RBL റിവാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ യൂസർനെയിമും പാസ്സ്‌വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
  • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേമെന്‍റിലേക്ക് പോകുക
  • 'റിഡീം പോയിന്‍റ്സ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്യേണ്ട റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളുടെ എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറിൽ വൺടൈം പാസ്സ്‌വേർഡ് ലഭിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒടിപി നൽകുക

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് റിവാർഡുകൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം ബജാജ് ഫിൻസെർവും, RBL ബാങ്കും കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ശേഖരിക്കുന്ന പോയിന്‍റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റിവാർഡ് നൽകുന്നതിന് ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാം ആണ്. എയർലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ, ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇനങ്ങൾ, ഹോം, ഫാഷൻ, ബ്യൂട്ടി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പണമടയ്ക്കാൻ ഇവ റിഡീം ചെയ്യാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്, റിവാർഡ് പോയിന്‍റ് റിഡംപ്ഷൻ എളുപ്പമാണ്. RBL റിവാർഡുകൾ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് 'എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക' ലിങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് RBL റിവാർഡ്സ് സർവ്വീസ് സെന്‍ററിൽ 022-71190900 ൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം.

എനിക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ക്യാഷ് ആക്കാന്‍ കഴിയുമോ?

പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ലഭിക്കും, അത് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, എയർ മൈലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഓഫറുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് റിഡീം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് RBL റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേരിട്ട് ക്യാഷ് ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, അവ വിലപ്പെട്ടതാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവ ലാഭകരമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക