ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റ് ലെന്‍ഡര്‍മാരും കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്ക് അവര്‍ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് റിവാര്‍ഡ് പോയിന്‍റുകള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തി. ബാങ്കുകളും നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫൈനാൻസ് കമ്പനികളും (NBFCകളും) ഇന്ന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങള്‍ കൂടുതൽ പോയിന്‍റുകൾ ആര്‍ജ്ജിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം പോയിന്‍റ് ലഭിച്ചാൽ, ക്യാഷ്ബാക്കുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ, എയർ മൈലുകൾ, കൂപ്പണുകൾ തുടങ്ങിയ ഓഫറുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് അവ റിഡീം ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ചെലവാക്കല്‍ രീതി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ പതിവായി വിമാനയാത്ര ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കില്‍, നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടിക്കറ്റുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

മികച്ച റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾക്കൊപ്പം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് എടുക്കുക. 1 ൽ 4 കാർഡുകളുടെ പവര്‍ മാത്രമല്ല, മികച്ച റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേടാൻ കഴിയും. കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ മാസാവസാനം കസ്റ്റമറിന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും www.rblrewards.com/SuperCard ൽ റിഡീം ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് റിഡീം ചെയ്യാം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് റിഡീം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. RBL റിവാർഡ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം www.rblrewards.com/SuperCard 'എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി, ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക, അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും.

 

പിന്നീട് എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നത് ഇതാ.

  • www.rblrewards.com സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ യൂസർനെയിമും പാസ്‍വേർഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നം തിരഞ്ഞെടുത്ത് പേമെന്‍റിലേക്ക് പോകുക.
  • 'റിഡീം പോയിന്‍റ്സ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ റിഡീം ചെയ്യേണ്ട റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളുടെ എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോൺ നമ്പറിൽ വണ്‍ ടൈം പാസ്സ്‍വേർഡ് (OTP) ലഭിച്ചാൽ, ട്രാൻസാക്ഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ അത് നല്‍കുക.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡുകൾ

RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം അതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനുകളിലൂടെ ശേഖരിച്ച പോയിന്‍റുകൾക്ക് റിവാർഡ് നൽകുന്നതിന് RBL ബാങ്കിന്‍റെ പ്രത്യേക ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ്. എയർലൈൻ ടിക്കറ്റുകൾ, ബസ് ടിക്കറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഇനങ്ങൾ, വീട്, ഫാഷൻ, സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇവ റിഡീം ചെയ്യാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കോ-ബ്രാൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്, റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്! www.rblrewards.com/SuperCard ൽ RBL റിവാർഡ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക 'എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക’. ഏതാനും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. RBL റിവാർഡ്സ് സർവ്വീസ് സെന്‍ററിൽ 022 71190900 വിളിച്ചും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

എനിക്ക് RBL റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ക്യാഷ് ആയി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ?

പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ലഭിക്കുന്നു, ഇതിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്കുകൾ, എയർ മൈലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഓഫറുകളിൽ നിന്ന് റിഡീം ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് RBL റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ക്യാഷ് ആയി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ലാഭകരമായ ഓഫറുകളും ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ അവ വിലപ്പെട്ടതാണ്.

RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് റിവാർഡ്സ് പ്രോഗ്രാം കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് RBL ബാങ്ക് വിപുലീകരിച്ച ഒരു പ്രത്യേക ലോയൽറ്റി പ്രോഗ്രാമാണ്. ടിക്കറ്റുകൾ (ഫ്ലൈറ്റ്, ബസ്, ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സി), ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സൗന്ദര്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഫാഷൻ ഇനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ സേവനങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും പണമടയ്ക്കാൻ കാർഡ് ഉടമകളെ അവരുടെ നേടിയ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.

പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ

ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ