നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് എങ്ങനെ നടത്താം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇന്‍റർനെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബിൽ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ അവരുടെ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറന്‍റ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ ഓൺലൈൻ രീതി നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ് പരിശോധിക്കുക.

6 ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ എങ്ങനെ അടയ്ക്കാം?

  • ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യുവറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
  • ഘട്ടം 2: നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് പേമെന്‍റ് പേജിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുക. നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴിയുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേമെന്‍റ് ബിൽഡെസ്ക് പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ സൗകര്യപ്രദമാക്കുന്നു
  • ഘട്ടം 3: 16-അക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറും പേമെന്‍റ് തുകയും പോലുള്ള ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക. കൂടാതെ, നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. എന്‍റർ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേമെന്‍റ് പോർട്ടലിലേക്ക് റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്
  • ഘട്ടം 4: അടുത്തതായി, പേമെന്‍റ് പോർട്ടലിൽ, നിങ്ങളുടെ നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക, അതായത്, പേമെന്‍റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും
  • ഘട്ടം 5: നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആധികാരികമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി നൽകുക. ചില ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ആധികാരികതയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ അല്ലെങ്കിൽ 3D-സെക്യുവർ പാസ്‌വേർഡ് എന്‍റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്
  • ഘട്ടം 6: നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ പേമെന്‍റ് പൂർത്തിയായാൽ തുക നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കിഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ 'പേമെന്‍റ് വിജയകരം' മെസ്സേജ് വഴി അക്നോളജ്മെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുക
  • ഘട്ടം 7: എല്ലാ കുടിശ്ശികകളും കൃത്യസമയത്ത് അടച്ച് തീർത്ത് നിങ്ങളുടെ സിബിൽ സ്കോർ മെച്ചപ്പെടുത്താം.
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക