ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പിൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾക്കും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, പിൻ ആരുമായും ഷെയർ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ പതിവായി മാറ്റുന്നത് നല്ലതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിന് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ ഓൺലൈനിൽ മാറ്റുന്നതിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

  • RBL ബാങ്ക് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
  • ഹോം സ്ക്രീനിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • 'നിങ്ങളുടെ പിൻ സജ്ജമാക്കുക' ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
  • നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡ് വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്ത് 'വാലിഡേറ്റ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
  • നിങ്ങളുടെ OTP ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള PIN സെറ്റ് ചെയ്യുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ

മോഷണത്തിൽ നിന്നും ഡാറ്റ ലംഘനങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ, താഴെപ്പറയുന്ന മുൻകരുതൽ നടപടികൾ പാലിക്കുക:

  • ഇമെയിലുകൾ, എസ്എംഎസ് മുതലായവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • സുരക്ഷിതമായ വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ മാത്രം നിങ്ങൾ പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെബ്സൈറ്റിന്‍റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പിൻ ഓൺലൈനായി മാറ്റുക.
  • മർച്ചന്‍റ് സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ പിൻ എന്തുവിലകൊടുത്തും രഹസ്യമായി കരുതണം. ഒരു കടലാസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ ബോഡിയിൽ പോലും അത് എഴുതുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക