നിശ്ചിത, കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ 2 രീതിയില്‍ ലോണ്‍ പലിശ കണക്കാക്കുന്നു: ഫ്ലാറ്റ് പലിശ നിരക്കും, കുറയുന്ന പലിശ നിരക്കും. കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് രീതികളും നിങ്ങൾ, വായ്പ്പക്കാരന്‍ അടയ്ക്കേണ്ട വ്യത്യസ്ത പലിശ തുകയാണ് കാണിക്കുക.

നിങ്ങള്‍ ഒരു ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, രണ്ട് രീതികള്‍ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കുക.

എന്താണ് നിശ്ചിത പലിശ നിരക്ക്?

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ലോൺ കാലാവധിയില്‍ മുഴുവന്‍ പലിശ നിരക്ക് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നു. പലിശ നിശ്ചിതമാണ് എന്നതാണ് നേട്ടം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ബാധ്യത റീപേമെന്‍റ് കാലാവധിയില്‍ സ്ഥിരമായിരിക്കും. തല്‍ഫലമായി, നിങ്ങൾക്ക് റീപേമെന്‍റ് മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാം. എന്നാല്‍, ഈ രീതിയിൽ, പലിശ നിരക്ക് കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക് രീതിയേക്കാൾ നേരിയ തോതില്‍ ഉയർന്നതാണ്. അതിനാൽ, മൊത്തത്തിൽ, നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ചെലവ് അല്‍പ്പം കൂടുതലാണ്.

ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലും വരുന്ന പലിശ = (ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ x മൊത്തം ലോൺ കാലാവധി x പ്രതിവർഷ പലിശ നിരക്ക്) / മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളുടെ എണ്ണം

എന്താണ് കുറയുന്ന പലിശ നിരക്ക്?

നിങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്ന ഓരോ ഇഎംഐയും പലിശയും പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പോണന്‍റും അടങ്ങുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഓരോ ഇഎംഐ അടക്കുമ്പോഴും ശേഷിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ബാലൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, ശേഷിക്കുന്ന ലോൺ തുക അനുസരിച്ചാണ് പലിശ കണക്കാക്കുക. വായ്പ്പയെടുത്ത മൊത്തം പ്രിന്‍സിപ്പലില്‍ അല്ല, ശേഷിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ബാധ്യതയിൽ മാത്രമാണ് പലിശ കണക്കാക്കുക. മാത്രമല്ല, ബാധകമാകുന്ന ലെൻഡിംഗ് നിരക്കുകളും കണക്കിലെടുക്കും.

ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനും അടയ്‌ക്കേണ്ട പലിശ = കുടിശ്ശികയുള്ള ലോൺ തുക x ഓരോ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിനും ബാധകമായ പലിശ നിരക്ക്

ഒരു അടിസ്ഥാന നിയമം എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താല്‍പ്പര്യം ലളിതമായ കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ ആണ്, റിസ്ക്കിനോട് വിമുഖതയും ആണെങ്കില്‍, ഫ്ലാറ്റ് പലിശ നിരക്കിൽ ലോൺ എടുക്കുക.

പലിശ നിരക്ക് കാല്‍ക്കുലേഷന്‍ നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നിരിക്കെ, പേഴ്സണൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറുമായി കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി പരിശോധിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഫിക്സഡ് vs ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക