ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ നേടാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മാസത്തിലോ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിലോ നിങ്ങൾ നടത്തിയ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളുടെയും റെക്കോർഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എല്ലാ മാസവും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യുവർ അയക്കുന്നതാണ്, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓൺലൈനിൽ കാണാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

 • നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി
  നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് കാണുക, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ 16 ഡിജിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ നൽകുക.
 • ഇമെയിൽ വഴി
  നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്കും അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ പരിശോധിച്ച് ഏതാനും ക്ലിക്കുകളിൽ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ്‌ലൈനിൽ എങ്ങനെ നേടാം?

 • കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ച് പോസ്റ്റ് വഴി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുക
  കസ്റ്റമർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുക, പോസ്റ്റ് വഴി നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ലഭിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • ഒരു എസ്എംഎസ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക:
  നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ‘ഗ്രീൻ’ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 5607011 ലേക്ക് ഒരു SMS അയക്കുക. ഈ ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രോസസ് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായുള്ള ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് സേവനം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ആക്ടിവേഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, അടുത്ത ബില്ലിംഗ് സൈക്കിൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ പരിശോധിക്കാം.

താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് വായിക്കുക:

 • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആകെ തുകയും മിനിമം തുകയും
 • അടയ്‌ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
 • നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് പരിധി
 • ഇടപാടുകൾ നടത്തി ടാക്സ് ഈടാക്കി
 • നിലവിലെ ബില്ലിംഗ് സൈക്കിളിനായി ഓപ്പണിംഗ്, ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുക
 • നേടിയ റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ, റിഡീം ചെയ്യാത്ത റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ മുതലായവ.

പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ പേമെന്‍റുകൾ നടത്താൻ മാത്രമല്ല, അനധികൃതമോ സംശയാസ്പദമോ ആയ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ കണ്ടെത്താനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് എല്ലാ മാസവും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓഫ്‌ലൈനിലും ഓൺലൈനിലും സ്വീകരിക്കാം:

ഓഫ്‍ലൈൻ

 • നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ ബന്ധപ്പെടാം.
 • എസ്എംഎസ് സർവ്വീസ് ഉപയോഗിച്ചും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 'GREEN" എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 5607011 ലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുക സർവ്വീസ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്ത ബില്ലിംഗ് സൈക്കിൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ലഭിക്കും.

ഓണ്‍ലൈന്‍

 • നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ് വഴി നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ പരിശോധിക്കാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകളും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓൺലൈനിൽ കാണാൻ കഴിയും?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നതിന്, ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • അതത് മാസത്തെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് കാണുകയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക

നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും 16-അക്ക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പറും ഉപയോഗിക്കുക.