ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

2 ನಿಮಿಷದ ಓದು

ಸಾಲದಾತರು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ: ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಬಡ್ಡಿ ದರ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಲೋನ್‌ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ, ಆ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂದರೇನು?

ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಲೋನ್ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ, ನೀವು ಮೊದಲೇ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ:

ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ

ಪ್ರತಿ ಕಂತಿನ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಗಳಿಕೆ = (ಲೋನ್ ಅಸಲು x ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಅವಧಿ x ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ) / ಒಟ್ಟು ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಎಂದರೇನು?

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಪಾವತಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲು ಅಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಇಎಂಐ ಬಾಕಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಬಾಕಿ ಅಸಲಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಅಸಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಲದ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಈ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದೆ:

ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ

ಪ್ರತಿ ಕಂತಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಡ್ಡಿ = ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ x ಪ್ರತಿ ಕಂತಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನೀವು ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಎರಡು ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನಗಳ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಈ ಅಂಶಗಳು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

1. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರ

ಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಲ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

2. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಮಾನಸ್ಥಿತಿ

ಫಿಕ್ಸೆಡ್-ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಡಿಮೆ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

3. ದರದ ಹೋಲಿಕೆ

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡಾವಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸರಳತೆ

ಫ್ಲಾಟ್ ದರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬಡ್ಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಳವಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಈ ಅಂಶಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.

ಈಗ ನಿಮಗೆ, ಬಡ್ಡಿದರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರ ಬಳಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ.

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ: ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ದರ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಓದಿ