ഞങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക: സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും, ഫീസുകളും ചാർജുകളും, യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം തുടങ്ങിയവ.

 • Low interest rates

  കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകള്‍

  നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പ്രതിവർഷം 9% മുതൽ 14% വരെ ആരംഭിക്കുന്ന ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക് നേടുക (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്).

 • Top-up loan

  രൂ. 10.50 കോടി വരെയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ*

  നിങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, രൂ. 10.50 കോടി വരെയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്*

 • Speedy approval

  വേഗത്തിലുള്ള അപ്രൂവല്‍

  നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്‍റ് വെരിഫിക്കേഷന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലോൺ അപേക്ഷയിൽ അതിവേഗ അപ്രൂവൽ നേടുക.

 • Tenure

  15 വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവ്*

  15 വർഷം വരെയുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ലോൺ എളുപ്പത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക*.

 • Multiple end-use options

  ഒന്നിലധികം അന്തിമ ഉപയോഗ ഓപ്ഷനുകൾ

  വിവാഹ ചെലവുകൾ, മെഡിക്കൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങൾ, ഭവന നവീകരണ ചെലവുകൾ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ലോൺ തുക ഉപയോഗിക്കുക.

 • No foreclosure charges*

  ഫോർക്ലോഷർ ചാർജ് ഇല്ല*

  ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, അധിക ചാർജ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് പ്രീപേമെന്‍റ് നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാം.

 • Externally benchmarked interest rates

  ബാഹ്യമായി മാനദണ്ഡമാക്കിയ പലിശനിരക്കുകൾ

  റിപ്പോ നിരക്ക് പോലുള്ള ഒരു ബാഹ്യ മാനദണ്ഡവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പലിശ നിരക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, കൂടാതെ സുതാര്യമായ പലിശ നിരക്ക് പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും അനുകൂലമായ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം നേടാം.

 • *നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക
EMI Calculator

പ്രോപ്പർട്ടി ലോൺ ഇഎംഐ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഏതാനും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഇഎംഐ പരിശോധിക്കുക.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡവും ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

താഴെപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആർക്കും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാം.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

 • ദേശീയത: ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നഗരത്തിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള ഇന്ത്യൻ നിവാസിയായ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം.
 • പ്രായം: അപേക്ഷകന്‍റെ കുറഞ്ഞ പ്രായം 25 വയസ്സ്* ആയിരിക്കണം (നോൺ-ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് 18 വയസ്സ്)
  * വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകന്‍റെ/സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ ലോൺ അപേക്ഷാ സമയത്തെ പ്രായം.
  അപേക്ഷകന്‍റെ പരമാവധി പ്രായം 70 വയസ്സ്* ആയിരിക്കണം (നോൺ-ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്ക് 80 വയസ്സ്)
  * വ്യക്തിഗത അപേക്ഷകന്‍റെ/സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ ലോൺ മെച്യൂരിറ്റിയിലെ പ്രായം.
 • സിബിൽ സ്കോർ: പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപ്രൂവൽ ലഭിക്കുന്നതിന് 700 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ സിബിൽ സ്കോർ അനുയോജ്യമാണ്.
 • തൊഴിൽ: ശമ്പളമുള്ളവർ, ഡോക്ടർമാർ, സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന നോൺ-പ്രൊഫഷണലുകൾ തുടങ്ങിയ സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്.

ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ:

 • ഐഡന്‍റിറ്റി/റെസിഡൻസ് പ്രൂഫ്
 • വരുമാന രേഖകള്‍
 • പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍
 • ബിസിനസിന്‍റെ തെളിവ് (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക്), കൂടാതെ
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ

കുറിപ്പ്: നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ലോൺ അപേക്ഷയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറാവുന്ന ഒരു സൂചക പട്ടികയാണിത്.

Eligibility Calculator

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തുക ലോൺ ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തുക.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

 1. ഈ പേജിലെ 'അപേക്ഷിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 2. നിങ്ങളുടെ പിൻ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്ത് തുടരുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും പോലുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നൽകുക.
 4. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോൺ തരം, നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രതിമാസ വരുമാനം, നിങ്ങളുടെ ഏരിയ പിൻ കോഡ്, ആവശ്യമായ ലോൺ തുക എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 5. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒടിപി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കുക.
 6. നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ലൊക്കേഷൻ, നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഇഎംഐ തുക/പ്രതിമാസ ബാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പാൻ തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 7. 'സമർപ്പിക്കുക' ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

അത്ര തന്നെ! നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ അഭ്യർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുകയും അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്.

ബാധകമായ ഫീസും നിരക്കുകളും

അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഫീസും നിരക്കുകളും സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ഫീസ് തരം

ബാധകമായ ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

പലിശ നിരക്ക് (പ്രതിവർഷം)

ശമ്പളക്കാർ

സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നയാൾ

ഡോക്ടർമാർ

9% മുതൽ 14% വരെ (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)

9% മുതൽ 14% വരെ (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)

9% മുതൽ 14% വരെ (ഫ്ലോട്ടിംഗ് പലിശ നിരക്ക്)

പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ്‌

ലോൺ തുകയുടെ 3.54% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഡോക്യുമെന്‍റ് പ്രോസസ്സിംഗ് നിരക്കുകൾ

രൂ. 2,360/- വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

ഫ്ലെക്സി ഫീസ് ടേം ലോൺ - ബാധകമല്ല
ഫ്ലെക്സി വേരിയന്‍റ് - ബാധകമല്ല

പ്രീ പെയ്മെന്‍റ് ചാര്‍ജ്ജുകള്‍

 • മുഴുവൻ പ്രീ-പേമെന്‍റ്
  ടേം ലോൺ: ഫുൾ പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള ലോൺ തുകയിൽ 4.72% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).
  ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ): മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതി അനുസരിച്ച് റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4.72% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).
  ഫ്ലെക്‌സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: മുഴുവൻ പ്രീപേമെന്‍റ് തീയതി അനുസരിച്ച് റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 4.72% വരെ (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ).

 • പാർട്ട് പ്രീ-പേമെന്‍റ്
  അത്തരം ഭാഗിക പ്രീ-പേമെന്‍റ് തീയതിയിൽ പ്രീപേ ചെയ്ത ലോണിന്‍റെ പ്രിൻസിപ്പൽ തുകയുടെ 4.72% വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ).
  ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിനും (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ) ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സിക്കും ബാധകമല്ല

  അനുവദിച്ച ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ടേം ലോണിന് ഫോർക്ലോഷർ ചാർജുകൾ/പ്രീ-പേമെന്‍റ് പിഴകൾ ബാധകമല്ല, ബിസിനസ്സ് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, സഹ അപേക്ഷകർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയുള്ള വ്യക്തിഗത വായ്പക്കാർക്ക്.

വാർഷിക മെയിന്‍റനൻസ് ചാർജുകൾ

ടേം ലോൺ: ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ (ഫ്ലെക്സി ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ): ബാധകമല്ല

ഫ്ലെക്സി ഹൈബ്രിഡ് ലോൺ: ആദ്യ ലോൺ കാലയളവിൽ മൊത്തം പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ 0.295% വരെ (ബാധകമായ ടാക്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ). തുടർന്നുള്ള ലോൺ കാലയളവിൽ ബാധകമല്ല.

ബൗൺസ് നിരക്കുകൾ

രൂ.1500 ഓരോ ബൌണ്‍സിനും

പിഴ പലിശ

പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് പേമെന്‍റിലെ കാലതാമസം ഡിഫോൾട്ട് തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് ലഭിക്കുന്നതുവരെ പ്രതിമാസം 3.50% നിരക്കിൽ പിഴ പലിശ ഉണ്ടാകും.

സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അടയ്ക്കേണ്ടതും ലോൺ തുകയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നതുമാണ്
മാൻഡേറ്റ് റിജക്ഷൻ നിരക്കുകൾ പുതിയ മാൻഡേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ബാങ്ക് നിരസിച്ച മാൻഡേറ്റിനായി കൃത്യ തീയതി മുതൽ പ്രതിമാസം രൂ. 450/
ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ/ പ്രീ-EMI പലിശ

"ബ്രോക്കൺ പീരിയഡ് പലിശ/പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ" എന്നാൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള ലോണിന്‍റെ പലിശ തുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്:

സാഹചര്യം 1: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ

മുടങ്ങിയ കാലയളവിലെ പലിശ/പ്രീ-ഇഎംഐ പലിശ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള രീതി:
ടേം ലോണിന്: വിതരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറയ്ക്കുന്നു
ഫ്ലെക്സി ടേം ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു
ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി ലോണിന്: ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റ് തുകയിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു

സാഹചര്യം 2: ലോൺ വിതരണം ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 30 (മുപ്പത്) ദിവസത്തേക്കാൾ കുറവ്, ആദ്യ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റിലെ പലിശ യഥാർത്ഥ ദിവസത്തേക്ക് ഈടാക്കുന്നതാണ്

മോർഗേജ് ഒറിജിനേഷൻ ഫീസ് രൂ. 3000/-
പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസൈറ്റ് (പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ)
രൂ. 6999/- (ബാധകമായ നികുതികൾ ഉൾപ്പെടെ)

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആർക്കാണ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നത്?

നിലവിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഉള്ള ആർക്കും ഞങ്ങളുമായി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് അപേക്ഷിക്കാം. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ, രൂ. 10.50 കോടി* വരെയുള്ള ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ, സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് എന്നിവയ്ക്കായി ഞങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ പ്രായം, തൊഴിൽ നില, താമസ നഗരം എന്നിവ ലോൺ അപ്രൂവലിനായി നിങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫറിന് ആർക്കാണ് യോഗ്യതയുള്ളത്?

നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെങ്കിൽ, 25 വയസ്സ് മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 25 വയസ്സ്* മുതൽ 70 വയസ്സ്* വരെ പ്രായമുള്ള സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്.

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകം

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനുള്ള പരമാവധി റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് എത്രയാണ്?

15 വർഷം വരെയുള്ള സൗകര്യപ്രദമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കടം വാങ്ങിയ മൊത്തം തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാം*.

എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

പ്രോപ്പർട്ടി വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരായ നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ ലോൺ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിനായി ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോൺ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കുകൾ, ടോപ്പ്-അപ്പ് ലോൺ എന്നിവയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ട്, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് പുതുക്കുന്നതിന് ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാം.

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് ആവശ്യമായ സാധാരണ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മേലുള്ള ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മുമ്പത്തെ ലെൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ടേം ഡോക്യുമെന്‍റുകൾക്കൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏതാനും ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്:

 • ഐഡന്‍റിറ്റി/റെസിഡൻസ് പ്രൂഫ്
 • വരുമാന രേഖകള്‍
 • പ്രോപ്പര്‍ട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍
 • ബിസിനസിന്‍റെ തെളിവ് (സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്ക്), കൂടാതെ
 • കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്‍റുകൾ

ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ, നിങ്ങൾ മോർഗേജ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി, ലോൺ നിബന്ധനകൾ എന്നിവ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക