கிரெடிட் கார்டு மீதான கடன் என்றால் என்ன?

கிரெடிட் கார்டு மீதான கடன் என்பது ஒரு தனிநபர் கடனைப் போன்றதாகும். அதாவது குறுகிய நேரத்தில் உங்களின் பணத் தேவையை சமாளிக்க உதவும் நிதியளிப்பாகும். உங்கள் பெயரில் ஒரு கிரெடிட் கார்டு இருக்கும் வரை, நீங்கள் அதற்காக பணத்தை பெறலாம், பொதுவாக எந்த புதிய ஆவணங்களையும் சமர்ப்பிக்க தேவையில்லை.

கிரெடிட் கார்டு கடன்கள் அல்லது கிரெடிட் கார்டுக்கான கடன் என்பது பொதுவாகவே முன்-ஒப்புதலளிக்கப்பட்டது மற்றும் விரைவாக கிடைக்கக்கூடியது. ஒருவேளை பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் ஆர்பிஎல் பேங்க் கிரெடிட் கார்டாக இருந்தால், நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு முன்-ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வரம்பை பெறுவீர்கள். நீங்கள் பணத்தை பெற வேண்டும் என்றால், உங்கள் கார்டின் பண வரம்பின்படி 90 நாட்கள் வரை நீங்கள் கிரெடிட் கார்டில் வட்டி இல்லாத தனிநபர் கடனை பெற முடியும்.

உங்களுக்கு 2.5% முழு செயல்முறை கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் போது, உங்கள் முன்-ஒதுக்கப்பட்ட வரம்பை ஒரு கடனாக மாற்றுவதற்கான முழு செயல்முறையும் தொந்தரவு-இல்லாதது மற்றும் விரைவானது. இந்த பணத்தை பெறுவதற்கு கிளையை நேரடியாக அணுகுதல் அல்லது அதிக காகித வேலை எதுவும் இல்லை. நீங்கள் இதனை RBL பேங்க் மொபைல் செயலியில் செய்யலாம்.

முன் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட வழங்கல்