செயலியை பதிவிறக்குங்கள் படம்

பஜாஜ் ஃபின்சர்வ் செயலி

தனிநபர் கடன்

தனிநபர் கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல் கால்குலேட்டர்

தனிநபர் கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல் கால்குலேட்டர்

கடன் தொகை
ரூ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

குறைந்த பட்ச சம்பளம் ரூ.35,000

தவணைக்காலம்
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
வட்டி விகிதம்
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
செலுத்திய EMI
இஎம்ஐ
ஃபோர்குளோஷர் மாதம்

முன்கூட்டியே அடைத்தல் தகவல்கள்

 • முன்கூட்டியே அடைத்தல் தகவல்கள் :

  Rs.850

 • மாதாந்திர EMI :

  ரூ. 20,251

 • சேமிக்கப்பட்ட வட்டி :

  10%

 • முன்கூட்டியே அடைத்தல் தொகை :

  ரூ. 80,166

கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல்(ஃபோர்குளோஷர்) என்றால் என்ன?

கடன் முன்கூட்டியே அடைத்தல் என்பது மீதமுள்ள கடன் தொகையை பல EMI களில் செலுத்துவதற்கு பதிலாக ஒரே முறையில் திருப்பிச் செலுத்துதல் ஆகும்.
இது உங்கள் தனி நபர் கடன் செயல்முறையின் ஏற்கனவே உள்ள பகுதியாகும், அதில் உங்கள் குறிப்பிட்ட EMI காலத்திற்கு முன் நீங்கள் கடனை திருப்பிச் செலுத்த முடியும்.
நீங்கள் ஏற்கனவே பணம் செலுத்தியுள்ள EMI களின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் மற்றும் உங்களுடைய கடனை நீங்கள் முன்கூட்டியே செலுத்த விரும்பும் மாதத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம். இது முன்கூட்டியே அடைத்தல் தொகையை கணக்கிட உதவும்.

முன்கூட்டியே அடைத்தல் கால்குலேட்டரை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

பின்வரும் விவரங்களை உள்ளிட்டு முன்கூட்டிய அடைத்தல் தொகையை கணக்கிடு:
• உங்கள் கடன் தொகை (ரூ. 1 முதல் 15 லட்சம் வரை)
• காலம் (1 மற்றும் 5 ஆண்டுகளுக்கு இடையே)
• வட்டி விகிதம்
• நீங்கள் ஏற்கனவே செலுத்திய EMI களின் எண்ணிக்கை
• உங்கள் கடனை முன்கூட்டியே அடைக்க விரும்புகிற மாதம்

ஃபோர்குளோஷர் மாதம் என்றால் என்ன?

இது நீங்கள் முழு கடன் தொகையை முன்கூட்டியே செலுத்தும் மாதம் ஆகும். எ.கா. கடனின் காலம் 5 ஆண்டுகள் (60 மாதங்கள்), நீங்கள் 3 ஆண்டுகள் 4 மாதங்கள் (40 மாதத்திற்கு) பின் மொத்த கடனை திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு திட்டமிட்டால், அந்த மாதம் (மேற்கூறிய 40 மாதம்) உங்கள் முன்கூட்டிய மாதம் ஆகும்.

என்னுடைய கடன்களை முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்கு அபராத கட்டணம் ஏதும் உள்ளதா?

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட EMI நீங்கள் செலுத்திய பிறகு, உங்கள் மீதமிருக்கும் அசல் தொகையில் 4% முன்கூட்டியே செலுத்துதல் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

உங்கள் தனிநபர் கடன் EMI ஐ சரிபாருங்கள்

கடன் தொகை

தயவுசெய்து கடன் தொகையை உள்ளிடவும்

தவணைக்காலம்

தயவுசெய்து தவணைக்காலத்தை உள்ளிடவும்

வட்டி விகிதம்

வட்டி விகிதத்தை உள்ளிடவும்

உங்கள் EMI தொகையானது

ரூ.0

விண்ணப்பி

பொறுப்புத் துறப்பு :

EMI கால்குலேட்டர் என்பது ஒரு கருவியாகும் மற்றும் வழங்கல் தேதி மற்றும் முதல் EMI தேதிக்கு இடையில் உண்மையான வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் காலத்தின் அடிப்படையில் முடிவுகள் மாறுபடலாம். கணக்கீட்டு முடிவுகள் தோராயமானவை மற்றும் தகவல் நோக்கங்களுக்கு மட்டுமே.

விரைவான நடவடிக்கை

விண்ணப்பி