ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിലുള്ള ലോണ്‍ എന്താണ്?

ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റിന്‍റെ വിനിയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ. അധിക യോഗ്യതാ നിബന്ധന ഇല്ലാത്ത ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉടനടിയുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് പോലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിലെ ഇന്‍സ്റ്റന്‍റ് ലോൺ നാമമാത്രമായ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിലെ ലോണ്‍ ലളിതമായ EMIകളില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ

ഇപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകള്‍ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ലോണ്‍ എടുക്കുന്നത് ഗുണകരമാക്കുന്നു.
  • നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ വിനിയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധി അടിസ്ഥാനമാക്കി അടിയന്തിര ലോൺ തൽക്ഷണം നേടാം.
  • 90 ദിവസം വരെ നീണ്ട പലിശ രഹിത കാലയളവോടെ, ഈ ലോൺ താങ്ങാവുന്നതാണ്
  • നിങ്ങള്‍ക്ക് 3 ഈസി EMI-കളില്‍ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിനുള്ള യോഗ്യത

കാർഡ് നൽകുന്നവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോണിൽ അധിക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ തേടുകയില്ല. താഴെപ്പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റിയാൽ മതിയാകും:
  • ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി.
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളുടെ വിശ്വസനീയ തിരിച്ചടവ് മാതൃക

അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇല്ലാതെ ലളിതമായ ഓൺലൈൻ അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിൽ എമര്‍ജന്‍സി ലോൺ എടുക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ

  • സത്വര ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അൺസെക്യുവേർഡ് അഡ്വാൻസ് തൽക്ഷണം എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്‍റെ വിനിയോഗിക്കാത്ത പരിധിയുടെ ശതമാനത്തില്‍ ലോൺ നൽകുന്നതിനാൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഈട് ആവശ്യമില്ല.
  • 90 ദിവസത്തെ പലിശ രഹിത ഫണ്ടിംഗ് ആസ്വദിക്കൂ.
  • ലോൺ തുകയിൽ 2.5% മാത്രം ഫ്ലാറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസ് കൊണ്ട് മിതനിരക്കില്‍ ഫണ്ട് നേടുക.
  • സീറോ പേപ്പർ വർക്കോടെ തടസ്സരഹിതമായി ഉടൻ ഫൈനാൻസിംഗ് നേടുക

പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ

ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ