ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ എന്നാൽ എന്താണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

കാർഡിന്‍റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയിൽ ലഭ്യമായ ഒരു തൽക്ഷണ ഫണ്ടിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ. അധിക പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ലാതെ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് തൽക്ഷണ ലോൺ ലഭിക്കും.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് നാമമാത്രമായ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസിലും പലിശ നിരക്കിലും തൽക്ഷണ ലോൺ സൗകര്യത്തോടെയാണ് വരുന്നത്. ഈസി ഇഎംഐകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ ലോൺ സൌകര്യപ്രദമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ

താഴെപ്പറയുന്ന സവിശേഷതകൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ ലഭ്യമാക്കുന്നത് പ്രയോജനകരമാക്കുന്നു:

  • നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രെഡിറ്റ് പരിധിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തൽക്ഷണ ലോൺ നേടുക
  • അടിയന്തിര ലോണിൽ നാമമാത്രമായ 1.16% പലിശ നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു
  • 3 ലളിതമായ ഇഎംഐകളില്‍ ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കുക

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലെ ലോണിനുള്ള യോഗ്യത

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോണിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെപ്പറയുന്നു:

  • ശക്തമായ ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി
  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകളുടെ വിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചടവ് ചരിത്രം

അധിക ഡോക്യുമെന്‍റുകളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ലളിതമായ ഓൺലൈൻ അഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിലെ അടിയന്തിര ലോൺ ലഭ്യമാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോണിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോണിന്‍റെ ചില നേട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

  • വേഗത്തിലുള്ള ഓൺലൈൻ പ്രോസസ്സിംഗ്; കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല
  • നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്ക് 1.16%
  • പേപ്പർവർക്ക് ഇല്ല
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക