ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

യാത്രയ്ക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ മുതൽ ഷോപ്പിംഗ് വരെ, ഉപഭോക്താവിന്‍റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ നിരവധി കാർഡുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. സെക്യുവേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, റിവാർഡുകൾക്കുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഫ്യുവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, കോ-ബ്രാൻഡഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ക്യാഷ് ബാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവ ഇന്ന് ലഭ്യമായ ചില തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ആണ്.

ഇന്ത്യയിലെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ തരങ്ങൾ

 • ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
  ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എല്ലാ എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ, ബസ്, റെയിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകൾ, ക്യാബ് ബുക്കിംഗുകൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകൾ നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ഓരോ പർച്ചേസിലും റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ നേടുന്നു. ഭാവി ട്രാവൽ ബുക്കിംഗുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകൾ റിഡീം ചെയ്യാം. ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിഐപി എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകളിലേക്ക് പരമാവധി കോംപ്ലിമെന്‍ററി ആക്സസ് നേടുക, ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടഡ് നിരക്കിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക.

 • ഫ്യുവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
  ഫ്യുവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ മൊത്തം ഗതാഗത ചെലവുകൾ കുറച്ച് ഇന്ധന ചെലവഴിക്കലിൽ വർഷം മുഴുവൻ ലാഭിക്കുകയും ഇന്ധന സർചാർജ് ഇളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

 • റിവാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
  നിർദ്ദിഷ്ട പർച്ചേസുകളിലും ട്രാൻസാക്ഷനുകളിലും ആക്സിലറേറ്റഡ് റിവാർഡ് പോയിന്‍റുകളുമായാണ് ഈ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വരുന്നത്. നേടിയ ബോണസ് പോയിന്‍റുകൾ ഭാവി പർച്ചേസുകളിൽ ഡിസ്ക്കൌണ്ടുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബില്ലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് റിഡീം ചെയ്യാം.

 • ഷോപ്പിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
  ഷോപ്പിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട്‌ ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ പാർട്ട്ണർ സ്റ്റോറുകളിൽ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക. വർഷം മുഴുവൻ ക്യാഷ്ബാക്കുകൾ, ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട്‌ വൗച്ചറുകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.

 • സെക്യുവേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്
  ശരിയായ ഉപയോഗത്തോടെ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം. ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിന്മേലുള്ള സെക്യുവേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ്.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നാല് കാർഡുകളുടെ ശക്തിയാൽ ലഭ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

3 വ്യത്യസ്ത തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളെ വിശാലമായി റിവാർഡുകൾ, കുറഞ്ഞ പലിശ, ക്രെഡിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കാർഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിക്കാം. ഓരോ പർച്ചേസിലും, റിവാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ റിഡീം ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്‍റുകൾ, ക്യാഷ്ബാക്ക്, ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ മുതലായവ പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ പലിശയുള്ള കാർഡുകൾ കുടിശ്ശികയുള്ള തുകയുടെ പലിശയായി ഒരു ചെറിയ തുക ഈടാക്കുന്നു. അവസാനമായി, ക്രെഡിറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കാർഡുകൾ മോശം ക്രെഡിറ്റ് ചരിത്രമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു.

4 തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ തരങ്ങൾ അവയുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, റിവാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ 7 വിഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ഏതാണ് മികച്ച തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്?

കുറഞ്ഞ പലിശയും റിവാർഡുകളും ലഭ്യമായ മികച്ച തരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.

അതായത്, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് തരത്തെ മികച്ച ഒന്നായി വേർതിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസമാണ്. ചില ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ചിലത് റിവാർഡുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ, ഇന്ത്യയിലെ ചില തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഗോൾഫ് കോഴ്സുകൾ, എയർപോർട്ട് ലോഞ്ചുകൾ തുടങ്ങിയ ആഡംബര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് വേരിയന്‍റുകളെ ഏറ്റവും മികച്ചവയായി കണക്കാക്കാം, കാരണം അത് ഒന്നിൽ നാല് വ്യത്യസ്ത കാർഡുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട്.

3 തരം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ പ്രാഥമികമായി നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രാവൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, ബിസിനസ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, റിവാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ എന്നിവയാണ് മൂന്ന് ജനപ്രിയ തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക