പ്രീ- അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

തൽക്ഷണ ഫണ്ടുകൾ ആവശ്യമുള്ള കസ്റ്റമർക്ക്, വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും മുൻകൂട്ടി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതുമായ പേഴ്സണൽ ലോൺ ബജാജ് ഫിന്‍സേര്‍വ്, നൽകുന്നു.

രൂ 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള ലോണ്‍

24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫണ്ടുകൾ

ആകർഷകമായ പലിശ നിരക്കുകൾ

വേഗത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യലും തൽക്ഷണ അപ്രൂവലും

പ്രീ- അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള പ്രീ-അപ്രൂവ്‍ഡ് ലോണ്‍ ഓഫര്‍

പ്രീ- അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

KYC ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

അഡ്രസ് പ്രൂഫ്

പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ

പ്രീ- അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

ബജാജില്‍ രെജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള 10- അക്ക മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ നല്‍കുക
ദയവായി ബജാജില്‍ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐഡി രേഖപ്പെടുത്തുക
ദയവായി ലോണ്‍ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക