ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

പേഴ്സണൽ ലോൺ

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

ദയവായി നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
പേര് ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നഗരം ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
മൊബൈൽ നമ്പർ എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ഈ അപേക്ഷ, മറ്റ് പ്രോഡക്ടുകൾ/സേവനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് കോൾ ചെയ്യാനും/സന്ദേശം അയക്കാനും ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധിയെ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC / NDNC നായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു . t&c

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍

ലോൺ തുക
രൂ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

മിനിമം ശമ്പളം രൂ.35,000

കാലയളവ്
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
പലിശ നിരക്ക്
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
അടച്ച EMI കള്‍
EMI
ഫോർക്ലോഷർ മാസം

ഫോർക്ലോഷർ വിവരങ്ങള്‍

 • ഫോർക്ലോഷർ വിവരങ്ങള്‍ :

  Rs.850

 • പ്രതിമാസ EMI :

  രൂ. 20,251

 • ലാഭിച്ച പലിശ :

  10%

 • ഫോർക്ലോഷർ തുക :

  രൂ. 80,166

എന്താണ് ലോണ്‍ ഫോർക്ലോഷർ?

ഒന്നിലധികം EMIകളായി തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനു പകരം ഒരു ഒറ്റ പേമെന്‍റില്‍ ബാക്കിയുള്ള ലോണ്‍ തുകയുടെ മുഴുവൻ റീപേമെന്‍റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലോണ്‍ ഫോർക്ലോഷർ.
നിര്‍ദിഷ്ട EMI കാലയളവിനു മുൻപ് ലോണ്‍ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പ്രക്രിയയുടെ നിലവിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇത്.
നിങ്ങൾ ഇതിനകം അടച്ചിട്ടുള്ള EMIകളുടെ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വായ്പ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് മാസമാണെന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫോർക്ലോഷർ തുക കണക്കാക്കാന്‍ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

ഫോർക്ലോഷർ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?

ഫോർക്ലോഷർ തുക കണക്കാക്കാന്‍ ഇനിപറയുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ നല്‍കുക:
• നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ തുക (രൂ. 1 മുതല്‍ 15 ലക്ഷത്തിന് ഇടയില്‍ ആയിരിക്കും)
• കാലയളവ് (1 മുതല്‍ 5 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍)
• പലിശ നിരക്ക്
• നിങ്ങൾ ഇതിനകം അടച്ച EMIകളുടെ എണ്ണം
• നിങ്ങളുടെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യാനുദ്ദേശിക്കുന്ന മാസം

എന്താണ് ഫോർക്ലോഷർ മാസം?

നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോണ്‍ തുകയും മുൻകൂർ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്ന മാസമാണ് ഇത്.ഉദാഹരണത്തിന്,നിങ്ങളുടെ ലോണിന്‍റെ കാലയളവ്‌ 5 വര്‍ഷം (60 മാസം) വും, 3 വര്‍ഷവും 4 മാസത്തിനും (40ത് മാസം) ശേഷവുമാണ് ബാക്കിയുള്ള ലോണ്‍ തുക തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ മാസം (മുകളില്‍ പറഞ്ഞ 40ാമത് മാസം) ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോർക്ലോഷർ മാസം.

എന്‍റെ ലോണ്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും പെനാൽറ്റി ചാർജ് ഉണ്ടോ?

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ EMI അടച്ച ശേഷം, ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ മൂലധന തുകയുടെ 4% പ്രകാരമുള്ള നിരക്കുകളിൽ ഫോർക്ലോഷർ ചാര്‍ജ് ബാധകമായിരിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ EMI പരിശോധിക്കുക

ലോൺ തുക

ദയവായി ലോണ്‍ തുക നല്‍കുക

കാലയളവ്

ദയവായി കാലയളവ്‌ നല്‍കുക

പലിശ നിരക്ക്

പലിശ നിരക്ക് നല്‍കുക

നിങ്ങളുടെ EMI തുക

രൂ.0

അപ്ലൈ

നിരാകരണം :

വ്യക്തിഗത ലോൺ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനും ലഭിക്കാന്‍ യോഗ്യമായ ലോണ്‍ തുക കണക്കാക്കുന്നതിനും യൂസറിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സൂചക ഉപകരണമാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ. കണക്കുകൂട്ടൽ ഫലങ്ങൾ ഏകദേശമാണ്, വിവര ആവശ്യകതകൾക്കായി മാത്രമുള്ളതാണ്, ഉദ്ധരിച്ച പലിശ നിരക്ക് സൂചകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ പലിശ നിരക്കും ലോൺ യോഗ്യതാ തുകയും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ്. പേഴ്‌സണൽ ലോണിനുള്ള യോഗ്യതയും അനുവദനീയമായ തുകയും പരിശോധിക്കുന്നതിനായി, ‘ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക’ ടാബിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോക്താവ് പൂർണ്ണമായതും കൃത്യമായതുമായ വിശദാംശങ്ങളും ഉപയോക്താവിന്റെ അപേക്ഷ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ / രേഖകളും നൽകുകയും ചെയ്യണം. കണക്കാക്കൽ ഫലങ്ങൾ, ഉപഭോക്താവ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് പകരമാകാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. ലോണ്‍ വ്യവസ്ഥകളും നിബന്ധനകളും ബാധകമാണ്.