1. ഹോം
  2. >
  3. ഫ്ലെക്സി ലോൺ
  4. >
  5. ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ഫ്ലെക്സി ടേം ലോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ കാൽക്കുലേറ്റർ

ലോൺ തുക

രൂ.

കാലയളവ് (മാസത്തില്‍)

മാസം

പലിശ നിരക്ക്

%

പിൻവലിക്കൽ മാസം

മാസം

രൂ. 1,85,520

നിങ്ങളുടെ EMI

രൂ. 1,85,520

നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ പിൻവലിക്കൽ തുക

പേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂള്‍

മാസം

ഓപ്പണിംഗ് ബാലന്‍സ്

പലിശ

മൂലധനം

EMI

ഡ്രോപ്പ്ലൈന്‍ തുക

 

ആളുകൾ ഇതു കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്

Personal Loan for Home Renovation People Considered Image

വീട് പുനരുദ്ധാരണത്തിനുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

നിങ്ങളുടെ ഭവന നവീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകൾ തൽക്ഷണ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഉപയോഗിച്ച് നേടുക

null
Personal Loan for Higher Education People Considered Image

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പേഴ്‍സണല്‍ ലോണ്‍

രൂ. 25 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ വഴി നിങ്ങളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്യൂ, 45% വരെ കുറഞ്ഞ EMI-കള്‍*

null
Personal Loan for Medical Emergency

അടിയന്തിര ചികിത്സ ആവശ്യത്തിനുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണില്‍ മിനിമല്‍ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ വഴി 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍* പണം ബാങ്കിൽ നേടുക

കൂടതലറിയൂ
Personal Loan for Wedding People Considered Image

വിവാഹത്തിനുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന വിവാഹത്തിന് ഒരു പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫൈനാന്‍സ് ചെയ്ത്, 60 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുക

കൂടതലറിയൂ