ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക image

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

image
Personal Loan

ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ പൂർണ പേര് എന്‍റർ ചെയ്യുക
ദയവായി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ താമസ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
ദയവായി നിങ്ങളുടെ നഗരത്തിന്‍റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക
നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ലോൺ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിഷമിക്കേണ്ട, ഞങ്ങൾ ഈ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യാത്മകമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്.
മൊബൈൽ നമ്പർ ശൂന്യമായിരിക്കരുത്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പ്രതിനിധികളെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും/സേവനങ്ങളിലേക്കും വിളിക്കാൻ/SMS ചെയ്യാൻ ഞാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ അനുമതി DNC/NDNCനായുള്ള എന്‍റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അസാധുവാക്കുന്നു. T&C ബാധകം

നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അംഗീകരിക്കുക

ഒടിപി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്

7897897896

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ OTP ലഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ 'വീണ്ടും അയയ്ക്കുക' എന്നതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

47 സെക്കന്‍റുകള്‍
OTP വീണ്ടും അയക്കുക തെറ്റായ ഫോൺ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തി ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യു

ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ

ലോൺ തുക*

ദയവായി നിക്ഷേപ തുക രേഖപ്പെടുത്തുക

കാലാവധി (മാസം)*

 

ദയവായി കാലയളവ്‌ നല്‍കുക

ആദ്യ കാലയളവ് + തുടർന്നുള്ള കാലയളവ് (മാസം)*

 

ദയവായി കാലയളവ്‌ നല്‍കുക

ആദ്യ കാലയളവ് + തുടർന്നുള്ള കാലയളവ് (മാസം)*

 

ദയവായി കാലയളവ്‌ നല്‍കുക

പലിശ നിരക്ക്
%
|
12
|
16
|
20
|
24
|
28
|
32
|
36

ആദ്യ കാലയളവ്

12 മാസം

തുടർന്നുള്ള കാലയളവ്

36 മാസം

നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ താഴെ എന്‍റർ ചെയ്യുക

ദയവായി തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

 • മാസം

  പാർട്ട് പേ/ഡിപ്പോസിറ്റ്

  പിനമാറുക

 • അസാധുവായ തീയതി

  താഴെ പരിശോധിക്കുക!! നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

  താഴെ പരിശോധിക്കുക!! നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു

തിരിച്ചടവ് സമയക്രമം

 • മാസം-വർഷം
 • ഓപ്പണിംഗ് ഉപയോഗം
 • മൂലധനം
 • പലിശ
 • ഡ്രോപ്പ്ലൈൻ ബാലൻസ്
 • ലഭ്യമായ പരിധി
 • ഇടപാട്
 • EMI

  (മുതൽ + പലിശ)

 

*മുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾ സൂചകമാണ്. യഥാർത്ഥ കണക്കുകൂട്ടലിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കുക.

ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി ലോൺ FAQകൾ

ഹൈബ്രിഡ് ഫ്ലെക്സി പേഴ്സണൽ ലോൺ EMI കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം:

1 നിങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേഴ്സണൽ ലോണിനുള്ള തുക എന്‍റർ ചെയ്യുക

2 ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ലോൺ കാലയളവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ആദ്യ കാലയളവും തുടർന്നുള്ള കാലയളവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി കാണിക്കുന്നതാണ്

3 ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പലിശ നിരക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

4 നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിഭാഗം എന്‍റർ ചെയ്യുക എന്നതിന് കീഴിൽ:

 • ലോണ്‍ ആരംഭ തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കൽ തുക എന്‍റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ട്രാൻസാക്ഷന്‍റെ മാസവും വർഷവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക
 • ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ (ഭാഗിക-പേമെന്‍റ് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുക) ചേർക്കാൻ + ചിഹ്നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ ആദ്യ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പാർട്ട്-പേമെന്‍റ് ആയിരിക്കും
ഇത് ഒരു ഇല്യുസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രതിമാസ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയതിനാൽ, വിതരണം ചെയ്യുന്ന മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാനാകില്ല.
കൂടാതെ ഈ ഇല്യുസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രതിമാസ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ, ഒരു മാസത്തിൽ 1 ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമേ പ്രോസസ് ചെയ്യാനാകൂ.

5 എല്ലാ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ റീപേമെന്‍റ് ഷെഡ്യൂൾ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്*നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള പലിശ കണക്കാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ദയവായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൊബൈൽ നമ്പർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക
മൊബൈൽ നം. ശൂന്യമായിരിക്കരുത്
OTP ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യുക

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ 80005 04163 ൽ ഞങ്ങൾ അയച്ച OTP ദയവായി എന്‍റർ ചെയ്യുക
മൊബൈൽ നമ്പർ മാറ്റുക

OTP താഴെ എന്‍റർ ചെയ്യുക

തെറ്റായ OTP, ദയവായി വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക

പുതിയ OTP അഭ്യർത്ഥിക്കുക 0 സെക്കന്‍റ്

നിങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി

നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ വിജയകരമായി വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഉടൻ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്.

ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ

അപ്ലൈ