ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നൽകിയ കാർഡിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നയാൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് ഉപയോഗ പരിധിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഉപഭോക്താവിന് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി തുകയാണിത്.

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ചില എളുപ്പവഴികൾ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക യഥാസമയം തിരിച്ചടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നയാളുമായി വരുമാന തെളിവുകളുടെ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് പങ്കിടുക എന്നിവയാണ്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന്‍റെ പരിധി എന്നത് ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെലവഴിക്കാവുന്ന പണത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന പരിധിയാണ്. ഈ പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് കമ്പനി അല്ലെങ്കില്‍ ബാങ്കാണ്. ഇത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി കാണാമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്.

പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂരിപക്ഷം ലെന്‍ഡര്‍മാരും നിങ്ങളുടെ ആറു മാസത്തെ ഉപയോഗം കാണുന്നതിന് നിര്‍ബന്ധം പിടിക്കും. ഇതിന്‍റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ലെന്‍ഡര്‍മാര്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ്.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം?

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്, രണ്ടാമത്തേത് അതിനായി അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അശ്രദ്ധമായ ചെലവുകൾക്കും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എതിരെ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

  • ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രെഡിറ്റ് പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കല്‍:നിങ്ങള്‍ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു കസ്റ്റമര്‍ ആണെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ ലെന്‍ഡര്‍ സ്വയം ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പരിധി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. അത്തരം ഓഫര്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള്‍ ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ന്യായമായ എണ്ണം ട്രാന്‍സാക്ഷനുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും, നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികകള്‍ സമയത്ത് തീര്‍ക്കുകയും, ഉയര്‍ന്ന ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കണം.

  • ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക: നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് ആവശ്യപ്പെടുക എന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടെ ഒരു പ്രമോഷൻ ലഭിക്കുകയോ ജോലി മാറുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിലവിലുള്ള ലോൺ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, ഇതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങളുടെ ലെൻഡർ പ്രസക്തമായ തെളിവ് വിലയിരുത്തി നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചേക്കാം. ക്രെഡിറ്റ് പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥനയുടെ അംഗീകാരമോ നിരാകരണമോ നിങ്ങളുടെ ലെൻഡറുടെ വിവേചനാധികാരത്തിലാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് ആർ‌ബി‌എൽ ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിനെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കുക കൂടാതെ 1. ൽ 4 കാർഡുകളുടെ ശക്തി എങ്ങനെ നേടാമെന്ന് കാണുക. ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പരിധി വർദ്ധനവ് എന്നിവയും അതിലേറെയും നേടുക.

പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ