ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം, അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രയാസ രഹിതമാണ്. കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഇത് RBL MyCard ആപ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ-ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 022-7119 0900 ൽ വിളിക്കാം, കസ്റ്റമർ പ്രതിനിധിയെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ പ്രതിനിധിക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് കോൾ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത വിശദാംശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിവെയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം?

സൂപ്പർകാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ, കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് അത് RBL ആപ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ-ഫ്രീ നമ്പർ 022-71190900 ൽ വിളിക്കാം, തുടർന്ന് കസ്റ്റമർ പ്രതിനിധിയെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം.

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ പിന്തുടരാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ?

ഘട്ടം 1: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക

ഘട്ടം 2: എപ്പോഴും ഒരു എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക

ഘട്ടം 4: ഉടൻ ക്രെഡിറ്റ് ബ്യൂറോയുമായി ബന്ധപ്പെടുക

ഘട്ടം 5: പുതിയ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് തടയുക

ആവശ്യമായ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തതിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് കാണാതാവുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ അടിയന്തിര നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കാർഡിന്‍റെ ദുരുപയോഗം തടയുകയും ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

  • നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബജാജ് ഫിൻസെർവിന്‍റെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 022 – 71190900 ൽ ബന്ധപ്പെടുക
  • നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രതിനിധിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക
  • മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം
കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് നൽകുന്ന ബാങ്ക്/ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനം കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

അതെ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം. ടോൾ-ഫ്രീ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ 022-71190900 ൽ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം?

കാർഡ് ഇഷ്യുവറിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഓൺലൈനിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം.

എന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എങ്ങനെ അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം?

താഴെപ്പറയുന്ന രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം:

  • കസ്റ്റമർ കെയർ ഹെൽപ്പ്ലൈൻ നമ്പർ 022-71190900 ഡയൽ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ കസ്റ്റമർ കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുക.
  • നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ RBL മൈകാർഡ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അൺബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ എടുത്തേക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക