എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വിർച്വൽ കാർഡ് നമ്പർ ലഭിക്കും?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ ഇഎംഐ കാർഡ് നമ്പർ 'EMICARD' എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 9227564444 ലേക്ക് ഒരു എസ്എംഎസ് അയക്കാം. തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇഎംഐ കാർഡ് നമ്പർ എസ്എംഎസ് വഴി ലഭിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ എസ്എംഎസ് സർവ്വീസ് പേജ് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളുടെ വെർച്വൽ കാർഡ് നമ്പർ ഓൺലൈനിൽ നേടാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ അസിസ്റ്റന്‍റ് ബിഎൽയു സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വിർച്വൽ കാർഡ് നമ്പർ നേടാം.

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് വിർച്വൽ കാർഡ് പരിശോധിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം.