ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്ക്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക
24 ഏപ്രിൽ 2021

സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥയുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണം കടം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേൽ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടിയന്തിര സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനാകും.

വിവിധ പേമെന്‍റ്, പിൻവലിക്കൽ, പ്രിവിലേജ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി മാത്രമല്ല, മത്സരക്ഷമമായ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് പരിധിയിൽ അടിയന്തിര അഡ്വാൻസ് സൗകര്യപ്രദമായി ലഭ്യമാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ ക്യാഷ് പരിധി 3 മാസം വരെയുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണായി മാറ്റുന്നതിലൂടെ എമര്‍ജന്‍സി അഡ്വാന്‍സ്* പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ഈ ലോൺ സീറോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസും പ്രതിമാസം 1.16% നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കും സഹിതമാണ് വരുന്നത്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ എന്നാൽ എന്താണ്?

കാർഡ് ഉടമക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാർഡ് പരിധിയുമായാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് അധിക ഫണ്ടുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെതിരെ നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്മേലുള്ള ലോൺ കാർഡ് ഉടമയ്ക്ക് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, അതിനാലാണ് ഇതിന് അധിക ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൊലാറ്ററൽ ആവശ്യമില്ല. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ദാതാവ് സാധാരണയായി കാർഡിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് പരിധി, ഉപയോഗ പാറ്റേണുകൾ, കാർഡ് ഉടമയുടെ റീപേമെന്‍റ് ചരിത്രം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ലോണിന് അപേക്ഷിച്ചാൽ, തുക തൽക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.

*RBL ബാങ്ക് അവരുടെ വിവേചനാധികാരത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് ലോൺ നൽകുന്നത്, അതിന്‍റെ പോളിസികൾക്ക് വിധേയവുമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക