ആപ്പ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇമേജ്

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പ്

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോഗ്യതയുടെ ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്:
 
 • വയസ്: നിങ്ങള്‍ 25-65 വയസ്സ് പ്രായ വിഭാഗത്തിലായിരിക്കണം
 • പേമെന്‍റുകൾ: പേമെന്‍റുകൾ നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഒരാൾ ആകരുത് നിങ്ങൾ
 • അഡ്രസ്സ്: നിങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തിന്‍റെ വിലാസം ഇന്ത്യയിലെ സൂപ്പര്‍കാര്‍ഡ് ലൈവ് ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കണം
 • ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ: നിങ്ങള്‍ക്ക് 750 കുറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് RBL ബാങ്കിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ

ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ് (ചുവടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)

 • ആധാർ കാർഡ്
 • പാൻ കാർഡ്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
 • വോട്ടർ ID കാർഡ്
 • പാസ്സ്പോർട്ട്

അഡ്രസ് പ്രൂഫ് (ചുവടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്)

 • ആധാർ കാർഡ്
 • പാസ്സ്പോർട്ട്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്‍സ്
 • വോട്ടർ ID

*ഈ ലിസ്റ്റ് സൂചന മാത്രമാണ് എന്നത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അധികം ഡോക്യുമെന്‍റുകള്‍ ആവശ്യം വന്നേക്കാം.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റുകളും FAQകൾ

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് എളുപ്പമുള്ള യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവ:-
 • ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത, കുറഞ്ഞത് CIBIL സ്കോർ 750 ഒപ്പം മുൻ‌കാല രേഖകൾ ആവശ്യമില്ല.
 • രാജ്യത്തെ സൂപ്പർകാർഡ് ലൈവ് ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടേണ്ട ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ വിലാസം.
 • പ്രായം 25 മുതൽ 65 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കണം.

ഇന്ത്യയിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം എന്താണ്?

ഇന്ത്യയിൽ, ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം 18 വർഷമാണ്. പ്രധാനമായും അപേക്ഷകരുടെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി കാരണം ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് 25 വർഷങ്ങൾ താഴ്ന്ന പരിധിയായി നിലനിർത്തുന്നു.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗം ഉള്ളതിനാലും മിനിമം ശമ്പള ആവശ്യകതകൾ എളുപ്പത്തിൽ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്നതിനാലും ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആകാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ ഏതോക്കെ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ആവശ്യമാണ്?

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് 3 പ്രാഥമിക രേഖകൾ ആവശ്യമാണ് - ഫോട്ടോ, ഐഡന്‍റിറ്റി പ്രൂഫ്, അഡ്രസ് പ്രൂഫ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ രേഖകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോമും ആവശ്യമായ രേഖകളും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബജാജ് ഫിൻ‌സെർവ് RBL ബാങ്ക് സൂപ്പർകാർഡിന് എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രീ അപ്രൂവ്ഡ് ഓഫർ