ಆ್ಯಪ್‌ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ

ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ
ರೂ
|
0
|
3Cr
|
6Cr
|
9Cr
|
12Cr
|
15Cr
|
18Cr
|
21Cr

ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಬಳವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು, ರೂ.35,000

ಅವಧಿ
|
0
|
24
|
48
|
72
|
96
|
120
|
144
|
168
|
192
|
216
ಬಡ್ಡಿದರ
%
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
ಪಾವತಿಸಿದ EMI ಗಳು
EMI
ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್‌ನ ತಿಂಗಳು

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿವರಗಳು

 • ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ವಿವರಗಳು :

  Rs.850

 • ತಿಂಗಳ EMI :

  ರೂ. 20,251

 • ಉಳಿತಾಯವಾದ ಬಡ್ಡಿ :

  10%

 • ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತ :

  ರೂ. 80,166

ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂದರೇನು?

ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಎಂದರೆ ಉಳಿದ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನೇಕ EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಗದಿತ EMI ಅವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ EMI ಗಳ ನಂಬರನ್ನು ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ:
• ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ (1 ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
• ಅವಧಿ (1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ)
• ಬಡ್ಡಿದರ
• ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾವತಿಸಿದ EMI ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
• ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೋನನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ತಿಂಗಳು

ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ತಿಂಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಇದು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುವ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಉದಾ. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್‌ನ ಅವಧಿಯು 5 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು (60 ತಿಂಗಳು), ನೀವು 3 ವರ್ಷಗಳು 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ (40ನೇ ತಿಂಗಳು) ಉಳಿದ ಒಟ್ಟು ಲೋನನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಆ ತಿಂಗಳು (ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿದ 40ನೇ ತಿಂಗಳು) ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಲೋನ್ ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶುಲ್ಕವಿರುತ್ತದೆಯೇ?

ನೀವು ಒಂದು EMI ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ 4% ಅನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿನ EMI ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ

ದಯವಿಟ್ಟು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಅವಧಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ಬಡ್ಡಿ ದರ

ದಯವಿಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಮೂದಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ EMI ಮೊತ್ತವು

ರೂ.0

ಅಪ್ಲೈ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ :

ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೋನ್‌ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸೂಚಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಲೋನ್‌ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಸೂಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಲೋನ್‌ ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತವು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಬಳಕೆದಾರರು 'ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ' ಟ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿ/ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಳಕೆದಾರರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೋನ್‌ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.