ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋನ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ

ರೂ. 3.5 ಕೋಟಿಗಳವರೆಗಿನ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಲೋನ್‌

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌ ಸೌಲಭ್ಯ

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಫೀಚರ್‌‌ನೊಂದಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ EMI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿ

72 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ಲೋನ್‌‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಅನುಕೂಲಕರ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 25 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವಿನವರಾಗಿರಲೇಬೇಕು

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 33 ರಿಂದ 58 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗಿರಬೇಕು

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 5+ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ಹಣಕಾಸು ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್/ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ

ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿ ಅಡಮಾನವಾಗಿಡಬೇಕು

ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಲೋನ್ – ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರಂ

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿ
10 ಅಂಕೆಯ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬ‌ರ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ 18-19