ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ

  • ನಿಮ್ಮ ಆಫರ್ ನೋಡಿ

   ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ

  • ಹಣವನ್ನು

   ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ*

ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ ಕನಿಷ್ಠ 12.5% ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 41% | 12 ರಿಂದ 84 ತಿಂಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ | 1ನೇ EMI ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ/ ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತಿ*. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ 12.5% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ 41%.. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೋರಿದಮಿಕ್ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: 24 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ, ವಾರ್ಷಿಕ 15% ದರದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌‌ನಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, EMI ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,417 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್: 4ನೇ ಫ್ಲೋರ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್, ಆಫ್ ಪುಣೆ-ಅಹಮದ್‌ನಗರ್ ರೋಡ್, ವಿಮಾನ್ ನಗರ್, ಪುಣೆ – 411014

 • ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಶೂನ್ಯ
 • ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಪಾವತಿಸಿದ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು +2%
 • ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು : ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ 4% (*ಮರು ಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ)
 • ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಅಸಲು ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು + 4%

ಪಾಲಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಖಾಲಿ ಇರಬಾರದು
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಖಾಲಿ ಇರಬಾರದು
ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏಕೆ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಆಫರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರಬಾರದು
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ

ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ ಕನಿಷ್ಠ 12.5% ರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 41% | 12 ರಿಂದ 84 ತಿಂಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ | 1ನೇ EMI ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಂಡ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ/ ಭಾಗಶಃ ಮರುಪಾವತಿ*. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ 12.5% ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ 41%.. ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರಿಸ್ಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗೋರಿದಮಿಕ್ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: 24 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ, ವಾರ್ಷಿಕ 15% ದರದಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌‌ನಿಂದ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್, EMI ಮೊತ್ತ ರೂ. 5,417 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ

 • ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಶೂನ್ಯ
 • ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕ: ಪಾವತಿಸಿದ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು +2%
 • ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು : ಒಟ್ಟು ವಿತ್‌‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಪ್ಲಸ್ 4% (*ಮರು ಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿನಂತೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒಟ್ಟು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ)
 • ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್‌‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋರ್‌‌ಕ್ಲೋಸರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಅಸಲು ಬಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ಕಗಳು + 4%

ಪಾಲಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಟರ್ಮ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

OTP ಯನ್ನುಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಪ್ಪಾದ OTP, ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ OTP ಯನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ತಪ್ಪಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ