ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್

ಕೆಲವೇ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ

  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
  • ಅನಿಯಮಿತ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿಗಳು
  • ಸುಲಭವಾದ ಮರುಪಾವತಿ ಕಾಲಾವಧಿ

ಮುಂದುವರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಏಕೆ ಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಆಫರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿರಬಾರದು
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
  • ಅನಿಯಮಿತ ವಿತ್‌ಡ್ರಾವಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ-ಮುಂಪಾವತಿಗಳು
  • ಸುಲಭವಾದ ಮರುಪಾವತಿ ಕಾಲಾವಧಿ

OTP ಯನ್ನುಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಪ್ಪಾದ OTP, ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ OTP ಯನ್ನು 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ತಪ್ಪಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೀರಾ?

ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ