കാർ ഇൻഷുറൻസ് - അവലോകനം

ഒരു അപകടം, മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നിവ കാരണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇൻഷുറൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങളെ തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി നാശനഷ്ടത്തിനും പേഴ്സണൽ അപകടങ്ങള്‍ക്കും മരണത്തിനും പരിരക്ഷ നല്‍കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സിന്‍റെ ഇനങ്ങള്‍


ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാർ ഇൻഷുറൻസ് ലഭ്യമാണ്:

 1. സമഗ്ര ഇൻഷുറൻസ്

 2. ഒരു കൂട്ടിയിടി അല്ലെങ്കില്‍ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ വിധ്വംസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാരണം നിങ്ങളുടെ കാറിനു കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചാല്‍ എന്ത് സംഭവിക്കും? കോംപ്രിഹെന്‍സീവ് കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിരക്ഷ നല്‍കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കാറിനും അതുപോലെ മറ്റ് ആളുകളുടെ വാഹനത്തിനും വസ്തുവകകൾക്കുമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിപുലമായ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഇത്. മോഷണം, അഗ്നിബാധ, ദ്രോഹകരമായ പ്രവർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തം എന്നിവമൂലം സംഭവിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നു.

 3. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ്

 4. കൂട്ടിയിടിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതാണ്. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി ഇൻഷുറൻസ് അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ കാർ മുഖേന മറ്റ് ആള്‍ക്കാരുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും വസ്തുവകകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇതില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടില്ല.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് സംബന്ധിച്ച് പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ FAQകൾ

കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാനാകുമോ?

അതെ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാം. വാസ്തവത്തിൽ, ഓൺലൈനിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നത് വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലുമാണ്. നിങ്ങളുടെ കാര്‍ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വേഗത്തിലുള്ള ക്വോട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിശദാംശങ്ങളും കാര്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണം. കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

എനിക്ക് എന്‍റെ കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഓൺലൈനിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഉവ്വ്, നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ പോളിസി ഓൺലൈനിൽ എളുപ്പത്തിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയും.. കൂടാതെ, പോളിസി പുതുക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നോ-ക്ലെയിം ബോണസ് അല്ലെങ്കിൽ NCB യും (ബാധകമെങ്കിൽ) എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് ഓൺലൈൻ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ലഭിക്കും.

കാർ ഇൻഷുറൻസിൽ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണോ?

അതെ. ബജാജ് അലിയൻസ് പോലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസുകളില്‍ ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഡീലുകളും നല്‍കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായ മികച്ച ഡീലുകള്‍ക്കായി നിങ്ങള്‍ക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് എനിക്ക് ആവശ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

നിങ്ങൾ റോഡുകളിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുമെങ്കില്‍, കാർ ഇൻഷുറൻസ് നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതുകൊണ്ടാണ്:

 1. നിർബന്ധിത നിയമം: മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ആക്റ്റ് 1988 അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

 2. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ: ഒരു കാർ അപകടം ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സംഭവമാണ്, അതിന്റെ ഫലമായി ചെലവുകള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന തുക വരുന്നതാണ്. കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോള്‍, നിങ്ങളുടെ സേവിംഗ്സിനെ ബാധിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം.

 3. തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങള്‍: കൂട്ടിയിടി കാരണം മറ്റൊരാളുടെ വസ്തുവകകള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ വാഹനത്തിന് നാശനഷ്ടം സംഭാവിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ഒരു ദുരന്തപൂർണമായ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, തേര്‍ഡ് പാര്‍ട്ടി നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തടസ്സവും കൂടാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ്?

ഇത് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കോംപ്രിഹെൻസീവ് കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സിന് താഴെ പറയുന്നവക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കാനാവും:

 • അപകടം കാരണമായുള്ള തകരാറുകള്‍
 • വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റ്, മിന്നൽ, ഭൂകമ്പം, മണ്ണിടിച്ചിൽ, ആലിപ്പഴവര്‍ഷം, തണുപ്പ് തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ (ദൈവത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍) കാരണമായുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങള്‍.
 • അഗ്നിബാധ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അഗ്നിക്കിരയാക്കിയത് കൊണ്ടുണ്ടായ തകരാറുകള്‍
 • മോഷണം, കലാപം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ഷുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണമുള്ള നഷ്ടം
 • റോഡ്, റെയിൽ, ഉൾനാടൻ ജലപാത, ലിഫ്റ്റ്, എലിവേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനം മുഖേനയുള്ള ഗതാഗതത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകള്‍
 • ഇന്‍ഷൂര്‍ ചെയ്ത കാറിന്റെ ഉടമ / ഡ്രൈവർക്കുണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾക്ക് ആക്സിഡന്റ് കവർ
 • മരണം അല്ലെങ്കില്‍ സ്ഥായിയായ വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം

കാര്‍ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് മൂന്നാം കക്ഷി ബാദ്ധ്യതകളും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നു. ഇതിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • ഒരു പൊതു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറർ ചെയ്ത കാറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകളുടെ കേടുപാടുകള്‍
 • ഒരു അപകടം മൂലം തേര്‍ഡ്-പാര്‍ട്ടി ഡ്രൈവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പരിക്കുകൾ

ഒരു കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയില്‍ പരിരക്ഷ ലഭിക്കാത്തത് എന്തിനൊക്കെയാണ്?

താഴെ പറയുന്നവ കാർ ഇൻഷുറൻസില്‍ പരിരക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല:

 • മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രേക്ക്ഡൗൺ
 • നിങ്ങളുടെ കാറിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പൊതുവായ തേയ്മാനം
 • മദ്യം / മയക്കുമരുന്നുകളുടെ സ്വാധീനത്തില്‍ വാഹനമോടിച്ചത് കാരണമുണ്ടായ തകരാറുകള്‍
 • സാധുതയുള്ള ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോള്‍ സംഭവിച്ച തകരാറുകള്‍
 • കാർ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനമായി നല്‍കുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ സംഘടിത റേസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തതുകൊണ്ടുണ്ടായ തകരാറുകള്‍.
 • ടയറിന് സംഭവിച്ച അപകടം കാരണമല്ലാത്ത തകരാര്‍
 • കാര്‍ ആക്സസറികള്‍ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതിനാലുള്ള നഷ്ടം

കാർ ഇൻഷുറൻസ് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിനായി വിവിധ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ബ്രോഷറുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതും അത് നിങ്ങള്‍ തന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതും ഒന്നു സങ്കല്‍പ്പിക്കുക. വളരെയധികം നികുതി ചുമത്തുന്നു, ശരിയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ലഭിക്കുന്നതാണ്:

 • താരതമ്യം ചെയ്യാന്‍ എളുപ്പം: ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസിലൂടെ പ്രോഡക്ടുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യാനും അവയുടെ വിലകളില്‍ ഗവേഷണം ചെയ്യാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ കഴിയുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ റിവ്യൂകള്‍ വായിക്കാനും വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയോട് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.
 • സൗകര്യം: സൗകര്യമാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേതനം. ഓൺലൈനിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേയ്ക്ക് പോകുവാനായി സമയവും പരിശ്രമവും ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?
 • ലളിതമായ അപേക്ഷ: ഓൺലൈനിൽ കാർ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുന്നതിനായി ഇപ്പോള്‍ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ പ്രശ്നരഹിതമായ ഓൺലൈൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമുകൾ വേഗമേറിയതും ലളിതവും സ്വയം ചെയ്യാവുന്നവയുമാണ്. പിശകുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിങ്ങള്‍ക്ക് എപ്പോള്‍ വേണമെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 • ലളിതമായ പേമെന്റ്: നിങ്ങള്‍ ഓണ്‍‌ലൈനില്‍ ഒരു കാര്‍ ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങുമ്പോള്‍, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, നെറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, സ്മാര്‍ട്ട് കാര്‍ഡ് പോലുള്ള നിരവധി പേമെന്റ് മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.
 • ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഡീലുകളും: ഓൺലൈൻ കാർ ഇൻഷുറൻസ് അപേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ഡീലുകളും ഉണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ കാർ വിൽക്കുമ്പോൾ കാർ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്തിനുള്ള പ്രോസസ് എന്താണ്?

ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നടപടികള്‍ ഇവയാണ്:

ഘട്ടം 1: നോ-ക്ലെയിം ബോണസിന് (NCB) നിങ്ങൾ യോഗ്യനാണെങ്കിൽ, കാർ ഇൻഷുറൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യുക. പുതിയ ഉടമസ്ഥര്‍ക്ക് NCB ക്ലെയിം ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല.
ഘട്ടം 2: കാർ രജിസ്ട്രേഷനും പേപ്പറുകളും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, പുതിയ ഉടമയ്ക്ക് ഒരു NOC നൽകുക.
ഘട്ടം 3: കാർ ട്രാൻസ്ഫർ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ, NOC സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഒരു പുതിയ അപേക്ഷാ ഫോം എന്നിവ സഹിതം ഇൻ‌ഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സമീപിക്കാൻ പുതിയ ഉടമയോട് ആവശ്യപ്പെടുക.
ഘട്ടം 4: ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കാറിന്‍റെ പരിശോധന നടത്തുകയും കാർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പുതുതായി വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും.

കാർ ഇൻഷുറൻസിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ FAQകൾ കൂടുതൽ വായിക്കുക

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”

അഭിനന്ദനങ്ങൾ! നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ-അപ്രൂവ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺ/ടോപ്-അപ് ഓഫർ ഉണ്ട്.