ബജാജ് ഫിൻസെർവ് കസ്റ്റമർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുക

നിങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് പേഴ്സണൽ ലോൺ സംബന്ധിച്ച വിവരത്തിനായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക്:

 • ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചുകൾ സന്ദർശിക്കുക
 • ഡയൽ ചെയ്യാം 8698010101

നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

എസ്എംഎസ് വഴി വിവരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക

നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന എസ്എംഎസ് അയച്ച് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കാം:

9227564444 ലേക്ക് (കീവേർഡ്) എസ്എംഎസ് ചെയ്യുക

കീവേർഡുകളുടെ പട്ടിക താഴെപ്പറയുന്നതാണ്:

 • മൊബൈൽ ആപ്പിനായി ഡൗൺലോഡ് യുആർഎൽ ലഭിക്കുന്നതിന്: APP
 • ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടലിലെ എന്‍റെ അക്കൗണ്ടിലെ യൂസർനെയിമും പാസ്‌വേഡും അറിയാൻ: EXPERIA
 • നിങ്ങളുടെ 4-അക്ക ഇഎംഐ നെറ്റ്‌വർക്ക് കാർഡ് പിൻ അറിയാൻ: PIN
 • നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് (എസ്ഒഎ) ലഭിക്കുന്നതിന്: SOA
 • ലോൺ ക്ലോഷറിൽ നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻഒസി) ലഭിക്കുന്നതിന്: NOC

ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്എംഎസ് നിരക്കുകൾ ബാധകം.

ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്‌ലൈനിലോ വിവരങ്ങൾ നേടുക

നിങ്ങൾ നിലവിലെ കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റമർ പോർട്ടൽ, എന്‍റെ അക്കൗണ്ട് സന്ദർശിച്ച് ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • നിങ്ങളുടെ യൂസര്‍ ഐഡിയും പാസ്‍വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിന്‍ ചെയ്യുക
 • നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ലോൺ വിവരങ്ങളും എടുക്കാം
 • നിങ്ങളുടെ ലോണുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ കാണുക

നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമീപത്തുള്ള ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിക്കാം:

 • പേമെന്‍റ് രീതി മാറ്റുക (സ്വാപ്പിംഗ്)
 • ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ വാങ്ങുക/റദ്ദാക്കുക
 • ലോണുകള്‍ ഫോര്‍ക്ലോസ് ചെയ്യുക
 • റീഫണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്