ಲೈಫ್‌ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು | ಬಜಾಜ್‌ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್

ಆಗಾಗ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಮೈನರ್ ನನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಾಮಿನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದೇ?

ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕವರನ್ನು ಸಹ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಾಮಿನಿಯನ್ನಾಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ನೇಮಕಾತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”

ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?

ಹೌದು. ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮಿನಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು

ನನಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಕೆ ಬೇಕು?

ಮರಣ, ಅಪಘಾತ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಒಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ, ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮರಣದಂತಹ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಪತ್ತು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಯೋಜನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಿಲ್‌‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಧುನಿಕ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ.

ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಮಾದಾರನ ಮರಣದ ರೀತಿಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾದಾರನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Disclaimer - *Conditions apply. This product is offered under the Group Insurance scheme wherein Bajaj Finance Limited is the Master policyholder. The insurance coverage is provided by our partner Insurance Company. Bajaj Finance Limited does not underwrite the risk. IRDAI Corporate Agency Registration Number CA0101. The above mentioned benefits and premium amount are subject to various factors such as age of insured, lifestyle habits, health, etc (if applicable). BFL does NOT hold any responsibility for the issuance, quality, serviceability, maintenance and any claims post sale. This product provides insurance coverage. Purchase of this product is purely voluntary in nature. BFL does not compel any of its customers to mandatorily purchase any third party products.”