മീഭൂമി: എപി ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

ഭൂമി റെക്കോർഡുകളുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഭൂമി ഉടമസ്ഥത, ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ പോലുള്ള വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉടമകൾക്കായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടെ ആക്സസ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് മീഭൂമി എന്ന ഒരു പോർട്ടല്‍ ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാരും ആവിഷ്ക്കരിച്ചു.

ഈ പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വായിക്കുക.

മീഭൂമി എന്നാല്‍ എന്താണ്?

ഭൂമി ഉടമസ്ഥതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും സേവനങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഗവൺമെന്‍റ് മീഭൂമി AP 2015 ൽ ആരംഭിച്ചു. ഈ പോർട്ടൽ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഉടമകൾ, വാങ്ങുന്നവർ, വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവർക്കും ഭൂമി റെക്കോർഡുകള്‍ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. നികുതി പേമെന്‍റ്, സംസ്ഥാനത്തിന് അടയ്ക്കാനുള്ള ഏതെങ്കിലും തുക മുതലായവ പോലുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഭൂ ഉടമകള്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാൻ മീഭൂമി പാസ്ബുക്കും ഇതോടൊപ്പമുണ്ട്.

മീഭൂമിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

യൂസറിന് മീഭൂമി പോർട്ടൽ വഴി താഴെപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

 • ഓൺലൈൻ AP ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളിലേക്കുള്ള എളുപ്പമുള്ള ആക്സസ്.
 • ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി വില്ലേജ് മാപ്പുകൾക്കൊപ്പം മീഭൂമി FMB അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് മാനേജ്മെന്‍റ് ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം.
 • എൻക്യുംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രസീത്, ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുടെ പരിപാലനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളിൽ ഇത് സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.
 • ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്ര ഭൂമി ഉടമയ്ക്കും എവിടെനിന്നും ഈ വെബ്‌സൈറ്റും ആപ്പും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 • ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് AP ഭൂമി സംബന്ധമായ പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്താം.
 • ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ് നടക്കുമ്പോള്‍ പട്ടാദാറുകളെയും ഭാരവാഹികളെയും ഒരു SMS സർവ്വീസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

മീഭൂമിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങളുടെയും അഴിമതി രഹിതവും സാമ്പത്തികവുമായ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനായി ഈ സംസ്ഥാനം ലോഞ്ച് ചെയ്ത മീഭൂമി എപി പോർട്ടൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു.

 • AP 1-B ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്കുള്ള ആക്സസ്
 • സർവേ റേഞ്ച്
 • പ്രൊവിൻസ് ഡേഞ്ചര്‍
 • പട്ട പേരുകൾ
 • ഒരു പ്ലോട്ട് സംബന്ധിച്ച ബാധ്യത
 • ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി ആധാർ കാർഡിന്‍റെ ലിങ്കേജ്
 • പട്ട പാസ്ബുക്കുകൾ
 • വില്ലേജിലെ ഭൂവുടമകളുടെ പട്ടിക
 • പട്ട ബാങ്ക്ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്
 • ലാൻഡ് കൺവേർഷൻ വിശദാംശങ്ങൾ
 • വ്യക്തിഗത, ഗ്രാമ അടംഗൽ റെക്കോർഡുകൾ
 • വിള വിശദാംശങ്ങൾ
 • പാട്ടം
 • മണ്ണ്, ജല സ്രോതസ്സ് എന്നിവയുടെ തരം

മീഭൂമി പോർട്ടലിലൂടെ യൂസേർസിന് അഡംഗൽ, 1-ബി എന്നിവയുടെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പികൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

എന്താണ് അടംഗൽ AP?

ആന്ധ്രപ്രദേശിന്‍റെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളില്‍ വരുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ അക്കൗണ്ടാണ് അടംഗൽ AP അഥവാ മീഭൂമി അടംഗൽ. ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിന്‍റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്‍റ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ, ടെനൻസി, മണ്ണിന്‍റെ സ്വഭാവം, നിലവിലുള്ള ബാധ്യതകൾ മുതലായവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാം.

പ്രദേശവാസികള്‍ ഇത് 'വില്ലേജ് കൗണ്ട് നമ്പർ 3' അല്ലെങ്കിൽ 'പഹാനി' എന്ന് അംഗീകരിക്കുകയും ഭൂമി വിൽക്കുകയോ വാങ്ങുകയോ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മീഭൂമി അടംഗൽ കാണുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്

ഒരു പ്ലോട്ടിന് അടംഗൽ ഡോക്യുമെന്‍റ് കാണാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക:

 1. ഔദ്യോഗിക മീഭൂമി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അടംഗൽ ഓപ്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.
 2. മെനു ആക്സസ് ചെയ്യാനും പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് അടംഗലിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അടംഗലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 3. ജില്ല, സോൺ, വില്ലേജ്, പേര്, മുതലായവ പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ പേജിലേക്ക് നിങ്ങളെ റീഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആധാർ നമ്പർ, സർവേ നമ്പർ, ഓട്ടോ മ്യൂട്ടേഷൻ റെക്കോർഡ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യുക.
 4. എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ മീഭൂമി അടംഗൽ വിശദാംശങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ 'ക്ലിക്ക്' എന്നതിൽ അമർത്തുക.

എന്താണ് ഒരു ROR 1-B ഡോക്യുമെന്‍റ്?

ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ജനപ്രിയമായി 1-B എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന റെക്കോര്‍ഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് (ROR) സംസ്ഥാന റവന്യൂ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‍മെന്‍റ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ലാന്‍ഡ് റെക്കോര്‍ഡുകളുടെ ചുരുക്ക വിവരം നല്‍കുന്ന ഡോക്യുമെന്‍റാണ്.

മീഭൂമി പോർട്ടലിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലാന്‍ഡ് റെക്കോർഡുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മാനുവലിൽ നിന്നും പ്രത്യേക രജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്.

മീഭൂമിയിൽ ആധാർ കാർഡ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോസസ്

നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ, ലാൻഡുമായി ആധാർ ലിങ്കിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങളുമായി തുടരുക.

ഘട്ടം 1: മീഭൂമിയുടെ പോർട്ടലിൽ, ടോപ്പ് മെനുവിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് 'ആധാർ/മറ്റ് ഐഡന്‍റിറ്റികൾ' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’.

ഘട്ടം 2: തുറക്കുന്ന ഡ്രോപ്പ്-ഡൗണിൽ നിന്ന്, ആദ്യ ഓപ്ഷനുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതായത്, 'ആധാർ ലിങ്കിംഗ്', ആധാർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സോൺ, ജില്ല, വില്ലേജ് പേര് പോലുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 3: തുടർന്നുള്ള ബോക്സിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച കോഡ് പൂരിപ്പിച്ച് 'ക്ലിക്ക്' ബട്ടണിൽ അമർത്തുക.

വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയാൽ, നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് പേജ് കാണിക്കും. റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ID കാർഡ്, പട്ടാദാർ പാസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ മീഭൂമിയിലെ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതേ പ്രോസസ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ PDF ഫോർമാറ്റിൽ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത പേജിൽ കാണാൻ കഴിയും.

AP ൽ ഇ-പാസ്ബുക്ക് എങ്ങനെ നേടാം?

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഭൂവുടമകൾക്ക് മീഭൂമി എപി പോർട്ടൽ വഴി തങ്ങളുടെ പാസ്ബുക്കുകൾ ഡിജിറ്റലായി ആക്സസ് ചെയ്യാം. AP ൽ നിങ്ങളുടെ ഇ-പാസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ താഴെപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക.

ഘട്ടം 1: പോർട്ടലിൽ, ടോപ്പ് മെനുവിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് 'ഇലക്ട്രോണിക് പാസ്ബുക്ക്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക’.

ഘട്ടം 2: റീഡയറക്ട് ചെയ്ത പേജിൽ, തുടരുന്നതിന് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പർ, സോൺ, ജില്ല, വില്ലേജ് പേര് തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക.

ഘട്ടം 3: അടുത്തതായി, നൽകിയ കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്‍റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുക.

എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ശരിയായി എന്‍റർ ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ഇ-പാസ്ബുക്ക് ഉടൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും.

AP ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമം

താഴെപ്പറയുന്ന ഏതാനും ഘട്ടങ്ങളിൽ 1-B അല്ലെങ്കിൽ ROR വിശദാംശങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്കുള്ള ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം.

 1. മീഭൂമി പോർട്ടലിൽ, ഹോംപേജിലെ ടോപ്പ് മെനു സന്ദർശിച്ച് അവിടെ നിന്ന് '1-B' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 2. ദൃശ്യമാകുന്ന ഡ്രോപ്പ്-ഡൗണിൽ, '1-B' സബ്-ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 3. അടുത്തതായി, റീഡയറക്ട് ചെയ്ത പേജിൽ, സോൺ, ജില്ല, വില്ലേജ് തുടങ്ങിയ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക. ഈ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ, സർവേ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ഓട്ടോ മ്യൂട്ടേഷൻ റെക്കോർഡുകൾ, അദാരു നമ്പർ, പട്ടാദാറിന്‍റെ പേര് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഫോമിന് മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 4. പൂരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ AP ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾ കാണാൻ തുടർന്നുള്ള ബോക്സിൽ ദൃശ്യമായ 5-അക്ക കോഡ് എന്‍റർ ചെയ്യുക.

1-B, അടംഗൽ എന്നിവ AP ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകളാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, ആദ്യത്തേത് തഹ്‍സില്‍ദാര്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും സാധാരണയായി വില്‍പ്പനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിന്, ബാധകമായ വിശദാംശങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ തരം, ഉപയോഗ സ്വഭാവം, ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മീഭൂമിയിൽ പരാതി സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാം?

ഭൂമി രേഖകളിലെ പിശകുകളും അവ തിരുത്തുന്നതും സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാനും ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക.

 1. ഈ പോർട്ടലിന്‍റെ ഹോം പേജിന്‍റെ മുകളിലുള്ള മെനുവിലെ, 'പരാതികൾ' എന്ന ഓപ്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക.
 2. ഇത് ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ മെനു തുറക്കുന്നു; ലഭ്യമായ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്ന് 'നിങ്ങളുടെ പരാതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്' തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 3. അടുത്തതായി, റീഡയറക്ട് ചെയ്ത പേജിൽ, ഈ ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയുടെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ പരാതി നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക.

എന്‍റർ ചെയ്താൽ, ഇത് ഉടൻ നിങ്ങളുടെ പരാതി സ്റ്റാറ്റസ് പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമായ വിവിധ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ വിവിധ ഭൂമി രേഖകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം.

എന്നിരുന്നാലും, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാരോ മീഭൂമി പോർട്ടലോ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി യാതൊരു ബന്ധവും അഫിലിയേഷനും വഹിക്കാത്തതിനാൽ അത്തരം ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ ഉറവിടങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക. ഓതന്‍റിക് AP ലാൻഡ് റെക്കോർഡുകൾക്കായി വെബ്-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പോർട്ടൽ മാത്രം ആക്സസ് ചെയ്യുക.

നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തോട് അടുക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കാൻ, 30 വർഷം വരെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവിൽ, കുറഞ്ഞ ഹോം ലോൺ പലിശ നിരക്കിൽ, യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, രൂ. 15 കോടി* അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോം ലോണിന് ബജാജ് ഫിൻസെർവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുക. തൽക്ഷണ അപ്രൂവലിനൊപ്പം മിനിമം ഡോക്യുമെന്‍റേഷൻ ആവശ്യമാണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക