Insta EMI Card features and benefits

The Insta EMI Card is designed for your convenience. Find out the features and benefits that set it apart.

ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

Features and benefits of our Insta EMI Card 00:38

ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന്‍റെ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പലിശ രഹിത കാർഡാണ്, അത് 1മില്യൺ+ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

 • Accepted at %$$EMI-storeheft$$%+ stores

  1.5 ലക്ഷം+ സ്റ്റോറുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു

  The card is accepted across 4,000 large and small cities. Wherever you are, walk into our partner stores and shop on EMIs.

 • Zero down payment

  സീറോ ഡൗൺ പേമെന്‍റ്

  During festive seasons, we run zero down payment schemes where you do not have to pay anything at the time of purchase.

 • Lower-EMI special schemes

  കുറഞ്ഞ-ഇഎംഐ സ്പെഷ്യൽ സ്കീമുകൾ

  ദീർഘമായ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ ഇഎംഐ കുറയ്ക്കുന്നതുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇഎംഐ സ്കീമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

 • Everything on EMIs

  ഇഎംഐകളിൽ എല്ലാം

  Shop for daily groceries, electronics, fitness equipment, home appliances, furniture and more, and split the bills into No Cost EMIs.

 • Flexible repayment tenures

  ഫ്ലെക്സിബിൾ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവുകൾ

  നിങ്ങളുടെ പർച്ചേസുകൾ പ്രതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്‍റുകളായി മാറ്റി 1 മുതൽ 60 മാസം വരെ തിരിച്ചടയ്ക്കുക.

 • End-to-end digital process

  എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഡിജിറ്റൽ പ്രോസസ്

  മുഴുവൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയയും ഓൺലൈനിലാണ്. പൂർത്തിയാക്കാൻ 10 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ.

 • You may use the Insta EMI Card to pay for 1 million+ products on EMIs, including everyday necessities like food and clothing, furniture and furnishings, home and kitchen appliances, smart devices, and fitness equipment.

  We have teamed up with big and small stores across India, to ensure that all your needs are covered. Every month, we continue to add more partners, making our network one of the largest in the country.

  ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലുള്ള കസ്റ്റമറിന് ഒരു ലൈൻ നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ, ഓഫ്‌ലൈൻ പാർട്ട്ണർ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ, ഫർണിച്ചർ തുടങ്ങി 1 ദശലക്ഷം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഈ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാം.

  Every purchase you make using your Insta EMI Card is treated as a loan, and you are given a loan number. This loan can be repaid over the chosen period in EMIs. As long as your total spending is less than the line that has been given to you, you may make several transactions. Additionally, it is convenient for you to select various tenures for various purchases.

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക

ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

Video Image 00:45
 
 

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡ്

 1. നിങ്ങളുടെ 10-അക്ക മൊബൈൽ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് അയച്ച ഒടിപി വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
 2. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പേര്, പാൻ, ജനന തീയതി, പിൻ കോഡ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 3. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ തരവും ലിംഗത്വവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 4. നിങ്ങളുടെ കാർഡ് പരിധി അറിയാൻ സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 5. നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിലോക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കെവൈസി വെരിഫൈ ചെയ്യുക.
 6. വിജയകരമായ കെവൈസിക്ക് ശേഷം, രൂ. 599 ഒറ്റത്തവണ ജോയിനിംഗ് ഫീസായി അടയ്ക്കുക.
 7. 'ഇപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക' എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇ-മാൻഡേറ്റ് പ്രോസസ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐഎഫ്എസ്‍സി കോഡും എന്‍റർ ചെയ്യുക.
 8. വിജയകരമായ ഇ-മാൻഡേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം, നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

ശ്രദ്ധിക്കുക: നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി നിലവിൽ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് ഓൺലൈൻ പ്രോസസ് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഇൻസ്റ്റ ഇഎംഐ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ നേട്ടങ്ങൾ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • Pre-approved card limit of up to 3 lakh
 • നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐകൾ
 • ഫ്ലെക്സിബിൾ റീപേമെന്‍റ് കാലയളവ്
 • ഫൊ‍ക്ലോഷര്‍ നിരക്കുകൾ ഇല്ല
 • ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ആപ്പിലെ ഈസി കാർഡ് ആക്സസ്
 • Valid in more than 4,000 cities
 • Use at more than 1.5 LAKH partner stores
Is Bajaj Insta EMI Card worth It?

The Bajaj Insta EMI Card can be worth it for frequent shoppers, offering easy EMIs on various purchases without a credit card. It provides access to a wide range of products and partner stores, making it a convenient payment option with manageable instalment plans.

What are the features of EMI Card?

EMI Cards offer interest-free EMIs on products, spanning various categories like electronics, appliances, and lifestyle products. They often come with pre-approved limits, exclusive deals, and flexible repayment options, simplifying the purchasing process for customers.

Can we withdraw money from the Bajaj Insta EMI card?

No, Bajaj Insta EMI Cards do not allow cash withdrawals. They are primarily designed for making purchases on EMI, not for accessing cash like a traditional credit or debit card.

Can I buy a computer with the Bajaj EMI card?

Yes, the Bajaj EMI card can be used to buy a computer. It offers the flexibility to make purchases across a spectrum of categories, including electronics, making it suitable for buying computers and other tech products.

Which is better credit card or EMI card?

The choice between a credit card and an EMI card depends on individual preferences. Credit cards offer a broader range of usage, including cash withdrawals and diverse benefits like reward points and cashback. On the other hand, EMI cards are specifically tailored for easy instalment purchases, often with zero interest, making them advantageous for budget-friendly, planned purchases. It is a matter of personal financial goals and spending habits to determine which suits better.

What merchant categories can the EMI Card be used for?

You can use the Insta EMI Card to shop from merchants across various other 1.5 lakh+ online and offline partner stores like:

കൂടുതല്‍ കാണിക്കുക കുറച്ച് കാണിക്കുക