ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆ

ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪಿಎಂಎವೈ ಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ:

  1. ಫಲಾನುಭವಿಯ ಕುಟುಂಬವು ಆತನ/ಆಕೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆತನ/ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯನ್ನು (ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಘಟಕ) ಹೊಂದಿರಬಾರದು.
  2. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ / ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವು ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು.
  3. ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ('ಪಿಎಲ್ಐ') ಯಾವುದೇ ಪಿಎಂಎಐ - ಸಿಎಲ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬಾರದು.

ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಪಿಎಂಎವೈ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ 2022

ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ

ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ

EWS

3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

30 ಚದರ ಮೀಟರ್‌‌ಗಳು

LIG

ರೂ. 3 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

60 ಚದರ ಮೀಟರ್‌‌ಗಳು

MIG I

ರೂ. 6 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

160 ಚದರ ಮೀಟರ್‌‌ಗಳು

MIG II

ರೂ. 12 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 18 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ

200 ಚದರ ಮೀಟರ್‌‌ಗಳು

ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿವೆ:

  • ಜನಗಣತಿ 2011 ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಂತರ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
  • ಲೋನ್ ಪಡೆದ ನಿರ್ಮಾಣ / ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಲೋನ್ ಮೊತ್ತದ 1ನೇ ಕಂತುಗಳ ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 36 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
  • ಎಲ್‌ಐಜಿ/ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ ಕೆಟಗರಿಗಾಗಿ: ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ/ಪಡೆಯಲಾದ ಮನೆಗಳು ಮನೆಯ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಪುರುಷ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಮನೆಯು ಮನೆಯ ಪುರುಷ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬಹುದು.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಪಿಎಂಎವೈ ಯೋಜನೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

  • ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್/ ಎಲ್ಐಜಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2022
  • ಎಂಐಜಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಎಂಐಜಿ I ಮತ್ತು ಎಂಐಜಿ II) ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 31, 2021