എന്താണ് എംഎസ്എംഇ ലോണുകള്‍?

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

വ്യവസായ സംബന്ധമായ വിവിധ ചെലവുകൾ നിറവേറ്റാൻ സംരംഭകരെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിരവധി സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അൺസെക്യുവേർഡ് ലോണുകളാണ് എംഎസ്എംഇ ലോണുകൾ. ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്‍റും RBIയും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതാണ് ഈ ലോണുകൾ:

കമ്പനി (നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വീസ് പ്രൊവൈഡർ)

മൈക്രോ

ചെറുകിട

ഇടത്തരം

നിക്ഷേപ ത്രെഷോൾഡ്

രൂ. 1 കോടിയിൽ കുറവ്

രൂ. 10 കോടിയിൽ കുറവ്

രൂ. 20 കോടിയിൽ കുറവ്

ടേണോവർ ത്രെഷോൾഡ്

രൂ. 5 കോടിയിൽ കുറവ്

രൂ. 50 കോടിയിൽ കുറവ്

രൂ. 100 കോടിയിൽ കുറവ്


ഒരു എംഎസ്എംഇ ലോണിന് പുറമേ, ഫൈനാന്‍ഷ്യല്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഈ ലോണുകള്‍ നിരവധി ഗവണ്‍മെന്‍റ് സ്കീമുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

  • ക്രെഡിറ്റ് ഗ്വാരണ്ടീ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആന്‍റ് സ്മോൾ എന്‍റർപ്രൈസസ് (സിജിടിഎംഎസ്ഇ)
  • പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്‍മെന്‍റ് ജെനറേഷന്‍ പ്രോഗ്രാം (പിഎംഇജിപി)
  • മൈക്രോ യൂണിറ്റ് ഡെവലപ്മെന്‍റ്, റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി (മുദ്ര ലോൺ)

എംഎസ്എംഇ ലോണുകള്‍ പ്രത്യേക യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ സഹിതം വരുന്നു, കൂടാതെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ബിസിനസ് ഉടമകള്‍ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിക്കണം. സ്ഥാപനങ്ങളെ അവരുടെ പെട്ടന്നുള്ള ഫണ്ടിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂ. 50 ലക്ഷം വരെയുള്ള എംഎസ്എംഇ ലോണുകൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ലോണ്‍ പ്രോസസ്സിംഗ് ലളിതമാക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞ യോഗ്യതയും ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ ആവശ്യകതകളും സഹിതമാണ് വരുന്നത്. ഈ ലോൺ താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാണ്, ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കാലയളവിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാം. ബജാജ് ഫിൻസെർവിനൊപ്പം, നാമമാത്രമായ ചാർജ്ജുകളിൽ കാലയളവ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബിസിനസുകൾക്ക് പാർട്ട് പ്രീപേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോസ് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക