സാലറി സ്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ലോണിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്ന് ഇതാ

2 മിനിറ്റ് വായിക്കുക

പേഴ്സണല്‍ ലോണുകൾ അണ്‍സെക്യുവേര്‍ഡും വേഗത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ആയതിനാൽ അവയെ പലപ്പോഴും തല്‍ക്ഷണമുള്ള പേഴ്സണല്‍ ലോണുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പാലിക്കുകയും ഐഡന്‍റിറ്റി, വിലാസം, വരുമാനം എന്നിവയുടെ തെളിവ് പോലുള്ള ഏതാനും രേഖകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ മിക്ക ലെന്‍ഡര്‍മാരും നിങ്ങൾക്ക് അവ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് വരുമാന തെളിവ് ഇല്ലെങ്കിലും ചില ലെൻഡർമാർ ഓൺലൈൻ പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. അത്തരം ലോൺ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് ഇതാ.

 • മറ്റ് സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം
  നിങ്ങളുടെ ശമ്പള വരുമാനത്തിന് പുറമെ, നിങ്ങളുടെ തിരിച്ചടയ്ക്കൽ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റ് വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവ നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയിൽ എടുത്തുകാണിക്കുക. വാടക വരുമാനം, ജീവിതപങ്കാളി/മാതാപിതാക്കളുടെ വരുമാനം, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ വരുമാനം തുടങ്ങിയ ബദൽ സ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം.
 • സിബിൽ സ്കോർ
  A ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ 750 നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യത എടുത്തുകാണിക്കും. വരുമാന തെളിവില്ലാതെയും പേഴ്സണൽ ലോണിൻ്റെ താങ്ങാനാവുന്ന പലിശ നിരക്കിലും അപ്രൂവൽ ലഭിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • ഗ്യാരണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സഹ-അപേക്ഷകൻ
  ഒരു ഗ്യാരണ്ടറോ സഹ-അപേക്ഷകനോ സഹിതം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലോണിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. കൂടിയ ഒരു ലോണ്‍ തുക നേടാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, അതും പേഴ്സണല്‍ ലോണ്‍ പലിശ നിരക്കുകള്‍, കാരണം, ലെന്‍ഡര്‍ സഹ അപേക്ഷകന്‍റെ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയും കണക്കാക്കും.
 • ലെന്‍ഡറുമായുള്ള ബന്ധം
  നിങ്ങള്‍ക്ക് ലെന്‍ഡറുടെ പക്കൽ കറൻ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും അത്തരം അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി പതിവായി ട്രാന്‍സാക്ഷന്‍ നടത്തുകയും ചെയ്താല്‍, ഇത് ലെന്‍ഡറിൽ വിശ്വാസം സൃഷ്ടിക്കാനും വരുമാന തെളിവില്ലാതെ തല്‍ക്ഷണം ലോണ്‍ നേടാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കും.

കൂടാതെ, വരുമാന തെളിവ് ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അപ്രൂവൽ സാധ്യത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ, മറ്റ് എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുകയും ആവശ്യമായ മറ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റുകളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഡോക്യുമെന്‍റുകൾ ഇല്ലാതെ പേഴ്സണൽ ലോൺ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം?

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക