പിഎംഎവൈ സവിശേഷതകളും ആനുകൂല്യങ്ങളും

2015 ൽ 'എല്ലാവർക്കും ഭവനം' (എച്ച്എഫ്എ) എന്ന മിഷന് കീഴിൽ പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ആരംഭിച്ചു. അതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം ഘടകം പ്രകാരം, ഹോം ലോൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രൂ. 2.67 ലക്ഷം വരെയുള്ള പലിശ സബ്‌സിഡി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റീപർചേസ് ഉൾപ്പെടെ വീടുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ വേണ്ടി ഹൌസിംഗ് ലോൺ എടുക്കുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ തുക നൽകുന്നു.

PMAY 2021-22 ഗുണഭോക്താവ്

 • ഒരു ഗുണഭോക്താവിന്‍റെ കുടുംബത്തില്‍ ഒരു ഭര്‍ത്താവ്, ഭാര്യ, അവിവാഹിതരായ പുത്രന്മാര്‍ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കില്‍ അവിവാഹിതരായ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു
 • പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു അംഗത്തെ (വൈവാഹിക അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കാതെ) ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ്

PM ആവാസ് യോജന 2022 പ്രധാന മാനദണ്ഡങ്ങൾ*:

 

വിഷയം

MIG I

MIG II

കുടുംബ വരുമാനം (രൂ. പ്രതിവര്‍ഷം)

6,00,001-12,00,000

12,00,001-18,00,000

പലിശ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിന് അര്‍ഹമായ ഹൗസിംഗ് ലോണ്‍ തുക (രൂപ)

9,00,000 രൂപ വരെ

12,00,000 രൂപ വരെ

പലിശ സബ്സിഡി (% p.a.)

4.00%

3.00%

പരമാവധി ലോൺ കാലയളവ് (വർഷങ്ങളിൽ)

20

20

പരമാവധി പാർപ്പിട യൂണിറ്റ് കാർപ്പറ്റ് ഏരിയ

160 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.

200 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.

പലിശ സബ്സിഡിയുടെ (%) നെറ്റ് പ്രെസന്‍റ് വാല്യൂവിനുള്ള (NPV) പലിശ നിരക്ക്

9.00%

9.00%

പരമാവധി. പലിശ സബ്സിഡി തുക (രൂപ)

2,35,068

2,30,156

സബ്സിഡി ബാധകമാകുന്ന ലോണ്‍ തുകയുടെ പരിധി വരെയുള്ള പ്രോസസിങ് ഫീസിന് (രൂപ ) പകരം PLIs അനുവദിച്ച തുകയുടെ മൊത്തം അടച്ച തുക

2,000

2,000

ഇതിനു ശേഷം അനുമതി ലഭിച്ച നിലവിലുള്ള ഹോം ലോണുകളില്‍ സ്കീം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക

01.01.2017

നോ പുക്ക ഹൗസിന്‍റെ പ്രായോഗികത

ഉവ്വ്

ഉവ്വ്

സ്ത്രീകളുടെ ഉടമസ്ഥത/സഹ ഉടമസ്ഥത

നിർബന്ധമില്ല

നിർബന്ധമില്ല

വീടിന്‍റെ/ ഫ്ലാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം

നാഷണല്‍ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്, BIS കോഡുകൾ, കൂടാതെ NDMA സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകാരം

ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈനിനായുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ

നിർബന്ധിതം

അടിസ്ഥാന സിവിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (വെള്ളം, ശുചിത്വം, മലിനജലം, റോഡ്, വൈദ്യുതി മുതലായവ)

നിർബന്ധിതം


*മുകളില്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജനക്ക് (PMAY-അർബൻ) കീഴില്‍ ഇന്ത്യ ഗവണ്‍മെന്‍റ് രൂപം നല്‍കിയ സ്കീമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇവ മാറ്റത്തിന് വിധേയവും, സ്കീമില്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വഴി മാറ്റമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍. ഈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ബജാജ് ഫിൻസെർവ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഹോം ലോണിന് മാത്രമേ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകൂ.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന (PMAY) - 2022 സംബന്ധിച്ച്

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വില വർദ്ധനവ് മറികടക്കാൻ മിതമായ നിരക്കിൽ വീടുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തതാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന (പിഎംഎവൈ) സ്കീം. 31 മാർച്ച് 2022 ന് "എല്ലാവർക്കും ഭവനം" എന്ന ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഈ സ്കീം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ വർഷം മഹാത്മ ഗാന്ധിയുടെ 150th ജന്മവാർഷിക വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നു, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 20 ദശലക്ഷം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ ഈ സ്കീം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് ലഭ്യമാക്കുന്ന മേഖലകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഈ യോജനയ്ക്ക് അർബൻ, ഗ്രാമിൺ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്.

1. പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന – അർബൻ (പിഎംഎവൈ-യു)

നിലവിൽ, പിഎംഎവൈ-എച്ച്എഫ്എ(അർബൻ) ന് ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ ഏകദേശം 4,331 പട്ടണങ്ങളും നഗരങ്ങളും ഉണ്ട്. നഗര വികസന അതോറിറ്റി, പ്രത്യേക ഏരിയ വികസന അതോറിറ്റി, വ്യവസായ വികസന അതോറിറ്റി, വികസന ഏരിയ, നിർദ്ദിഷ്ട പ്ലാനിംഗ്, നഗര ആസൂത്രണത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനും ചുമതലയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ അതോറിറ്റികളും ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സ്കീം പുരോഗമിച്ചു:
ഘട്ടം 1: ഏപ്രിൽ 2015 മാർച്ച് 2017 കാലയളവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും 100 നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ.
ഘട്ടം 2: ഏപ്രിൽ 2017 മാർച്ച് 2019 കാലയളവിൽ 200 അധിക നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ.
ഘട്ടം 3: ഏപ്രിൽ 2019 നും മാർച്ച് 2022 നും ഇടയിൽ ശേഷിക്കുന്ന നഗരങ്ങൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം, 1st ജൂലൈ 2019 പ്രകാരം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും പിഎംഎവൈ-യു - ന്‍റെപുരോഗതി താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • അനുവദിച്ച വീടുകൾ: 83.63 ലക്ഷം
 • പൂർത്തിയായ വീടുകൾ: 26.08 ലക്ഷം
 • താമസിക്കുന്ന വീടുകൾ: 23.97 ലക്ഷം

അതേ ഡാറ്റ പ്രകാരം, നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതായി കണക്കാക്കുന്ന മൊത്തം തുക രൂ. 4,95,838 കോടിയാണ്, അതിൽ രൂ. 51,414.5 കോടി ഇതിനകം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

20th ജനുവരി 2021 ന് നടന്ന കേന്ദ്ര അനുമതി, നിരീക്ഷണ സമിതിയുടെ (CSMC) 52nd മീറ്റിംഗിൽ, കേന്ദ്ര ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൻ (പിഎംഎവൈ-അർബൻ) സ്കീമിന് കീഴിൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്‍റ് 1.68 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു.

2 പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ (PMAY-G)

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഗ്രാമീൺ മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന എന്നാണ്. 2016 മാർച്ചിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത്. ഡൽഹി, ചണ്ഡീഗഡ് ഒഴികെ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും മിതമായ നിരക്കിൽ വീടിന്‍റെ ലഭ്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കലാണ് ഇത് ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്.

ഭവനരഹിതർക്കും മോശമായ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പക്കാ വീടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സമതലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രൂ. 1.2 ലക്ഷം വരെയും വടക്ക് കിഴക്കൻ, ഹിൽ ഏരിയകൾ, ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ (ഐഎപി), ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് രൂ. 1.3 ലക്ഷം വരെയും ലഭിക്കും. നിലവിൽ, ഗ്രാമീണ വികസന മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ ഡാറ്റ പ്രകാരം, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും 1,03,01,107 വീടുകൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ പർച്ചേസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്‍റ് പിഎം ആവാസ് യോജന ലോഞ്ച് ചെയ്തത്, ഹൌസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്‍റിന്‍റെ ചെലവ് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്‍റുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പങ്കിടും:

 • സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ 60:40
 • വടക്ക്-കിഴക്കൻ, ഹിൽ ഏരിയകളിൽ 90:10

പിഎംഎവൈ സ്കീമിന്‍റെ ഗുണഭോക്താക്കളെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, ജാതി സെൻസസിൽ (എസ്ഇസിസി) ലഭ്യമായ ഡാറ്റ പ്രകാരം തിരിച്ചറിയുകയും ഉൾപ്പെടുകയും ചെയ്യും:

 • പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗം
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാരല്ലാത്തവരും ബിപിഎല്ലിന് കീഴിലുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും
 • സ്വതന്ത്ര ബോണ്ടഡ് തൊഴിലാളികൾ
 • അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾ, മരണപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, എക്സ്-സർവ്വീസ്മെൻ എന്നിവരുടെ വിധവകൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, റിട്ടയർമെന്‍റ് സ്കീമിന് കീഴിലുള്ളവർ

പിഎം ആവാസ് യോജന 2022 ന്‍റെ ഘടകങ്ങൾ

ഈ സ്കീമിന് നാല് പ്രാഥമിക ഘടകങ്ങളുണ്ട്:

 • ക്രെഡിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം (സിഎൽഎസ്എസ്)*

  ഈ സ്കീമിന് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അടയ്‌ക്കേണ്ട ഹോം ലോൺ പലിശയിൽ സിഎൽഎസ്എസ് സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു. പിഎംഎവൈ സബ്സിഡി നിരക്ക്, സബ്സിഡി തുക, പരമാവധി ലോൺ തുക, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു:

 

EWS

LIG

പരമാവധി ഹോം ലോൺ തുക

രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ

രൂ. 3 - 6 ലക്ഷം

പലിശ സബ്‌സിഡി

6.50%*

6.50%*

പരമാവധി പലിശ സബ്സിഡി തുക

രൂ. 2,67,280

രൂ. 2,67,280

പരമാവധി കാർപെറ്റ് ഏരിയ

60 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.

60 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.

 

 

MIG I

MIG II

പരമാവധി ഹോം ലോൺ തുക

രൂ. 6 - 12 ലക്ഷം

രൂ. 12 - 18 ലക്ഷം

പലിശ സബ്‌സിഡി

4.00%

3.00%

പരമാവധി പലിശ സബ്സിഡി തുക

രൂ. 2,35,068

രൂ. 2,30,156

പരമാവധി കാർപെറ്റ് ഏരിയ

160 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.

200 സ്ക്വയർ. മീറ്റർ.


CLSS -ന് കീഴിലുള്ള ഹോം ലോണുകൾക്ക് പരമാവധി കാലയളവ് 20 വർഷം. പലിശ സബ്‌സിഡിയുടെ 9% ന്‍റെ ഡിസ്‌ക്കൌണ്ടഡ് നിരക്കിൽ NPV അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രസന്‍റ് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത്

 • "ഇൻ-സിറ്റു" സ്ലം റിഡവലപ്മെന്‍റ് (ഐഎസ്എസ്ആർ) ഭൂമി ഒരു റിസോഴ്സ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നു

അത്തരം മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നൽകുന്നതിന് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഭൂമിയുമായി ചേരികൾ പുനരധിവാസപ്പെടുത്താൻ ഈ സ്കീം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വീടുകളുടെ വില കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്, ഗുണഭോക്തൃ സംഭാവന (ബാധകമെങ്കിൽ) അതത് സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം നിർണ്ണയിക്കുന്നതാണ്.

 • പങ്കാളിത്തത്തിൽ താങ്ങാനാവുന്ന ഭവനം (എഎച്ച്പി)

EWS കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വാങ്ങുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റിന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ സാമ്പത്തിക സഹായം അഫോഡബിൾ ഹൌസിംഗ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് (AHP) നൽകുന്നു. അത്തരം ഹൌസിംഗ് പ്രൊജക്ടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടാം.

 • ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത വീട് നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

PM ആവാസ് യോജനയുടെ ഈ ഘടകം മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ നേടാൻ കഴിയാത്ത EWS കുടുംബങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. അത്തരം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് രൂ. 1.5 ലക്ഷം വരെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്‍റിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം നേടാനാകും, ആ ഫണ്ട് വീട് നിർമ്മാണത്തിനോ നിലവിലുള്ള വീട ്പുതുക്കിപ്പണിയാനോ ഉപയോഗിക്കാം.

നിരാകരണം:

പിഎംഎവൈ സ്കീമിന്‍റെ വാലിഡിറ്റി ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

 • ഇഡബ്ല്യുഎസ്/എൽഐജി സ്കീമുകൾ നിർത്തലാക്കി. മാർച്ച്‎ 31, 2022
 • എംഐജി സ്കീമുകൾ (എംഐജി I, എംഐജി II) നിർത്തലാക്കി. മാർച്ച്‎ 31, 2021

പിഎംഎവൈ പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

എന്താണ് പിഎംഎവൈ-എച്ച്എഫ്എ(അർബൻ)?

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന – അർബൻ (പിഎംഎവൈ-യു), പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ സ്കീം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കെട്ടുറപ്പുള്ള വീടുകൾ നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. 2022-ഓടെ എല്ലാവർക്കും വീട് (എച്ച്എഫ്എ) നൽകുക പിഎംഎവൈ സ്കീമിന്‍റെ അതേ ലക്ഷ്യമാണ് പിഎംഎവൈ-യു സ്കീമിനുള്ളത്.

പിഎംഎവൈ സബ്‌സിഡി എന്നാല്‍ എന്താണ്?

പിഎംഎവൈ, അല്ലെങ്കിൽ പിഎം ആവാസ് യോജന എന്നത് 2022 ഓടെ എല്ലാവർക്കും വീട് നൽകുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ സ്കീം ആണ്. ഇഡബ്ല്യൂഎസ്, എൽഐജി, എംഐജി I, എംഐജി II എന്നീ നാല് സിഎൽഎസ്എസ് വിഭാഗങ്ങളിലൂടെ പിഎംഎവൈ സ്കീം ഹോം ലോണുകളിൽ 6.5% വരെ പലിശ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് ആർക്കാണ് യോഗ്യത?

വ്യക്തികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉള്ള പിഎംഎവൈ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം താഴെപ്പറയുന്നു:

ആദായ ഗ്രൂപ്പ്

PMAY യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

സാമ്പത്തികമായി ദുർബലമായ വിഭാഗം (ഇഡബ്ല്യൂഎസ്):

രൂ. 3 ലക്ഷം വരെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ.

കുറഞ്ഞ വരുമാന ഗ്രൂപ്പ് (എൽഐജി):

രൂ. 3 ലക്ഷത്തിനും രൂ. 6 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ.

മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് I (എംഐജി I):

രൂ. 6 ലക്ഷത്തിനും രൂ. 12 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിലുള്ള വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ.

മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് II (എംഐജി II):

രൂ. 12 ലക്ഷത്തിനും രൂ. 18 ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾ.

ഇതിൽ സ്ത്രീകൾ ഇഡബ്ല്യൂഎസ്, എൽഐജി വിഭാഗങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് (എസ് സി), ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് (എസ് ടി), മറ്റ് ബാക്ക്‌വാർഡ് ക്ലാസ് (ഒബിസി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞവയ്ക്ക് പുറമേ, അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം:

 • അപേക്ഷകർക്ക് രാജ്യത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു വീട് സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരിക്കരുത്
 • സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഭവന പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അപേക്ഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ പാടില്ല
എനിക്ക് എങ്ങനെ പിഎംഎവൈ സ്കീം 2021-22 ന് അപേക്ഷിക്കാം?

നിങ്ങൾക്ക് പിഎംഎവൈ ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം:

 • ഓണ്‍ലൈന്‍
  സാധുതയുള്ള ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം
 • ഓഫ്‍ലൈൻ
  ഒരു സാധാരണ സേവന കേന്ദ്രത്തിൽ (സി എസ് സി) ലഭ്യമായ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക. ഫോമിനായി നിങ്ങൾ രൂ. 25 + ജിഎസ്‌ടി അടയ്ക്കണം.
പിഎംഎവൈ 2022 ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എന്‍റെ പേര് പരിശോധിക്കാം?

സ്കീമിന് യോഗ്യരായവർക്ക് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതാനും ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് പ്രധാൻ മന്ത്രി ആവാസ് യോജന പട്ടിക ൽ അവരുടെ പേര് പരിശോധിക്കാം:

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • ഗുണഭോക്താവിനെ തിരയുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’
 • ആധാർ നമ്പർ എന്‍റർ ചെയ്യുക
 • 'കാണിക്കുക' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക’.
നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ വായ്പക്കാർക്ക് പിഎം ആവാസ് യോജന ലഭ്യമാണോ?

നിലവിലുള്ള ഹോം ലോൺ വായ്പക്കാർക്ക് ഈ സ്കീമിന് അർഹതയുണ്ട്, അവർ പ്രസക്തമായ എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ.

മിതമായ നിരക്കിൽ വീട് നൽകുന്നതിൽ പിഎം ആവാസ് യോജന പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്കീമിന്‍റെ പങ്ക് എല്ലാവർക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കാനും താങ്ങാനാകുന്നതിലും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇത് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിലും ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. RERA ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഈ സ്കീം രാജ്യത്തുടനീളം 6.07 കോടി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു.

കൂടുതൽ വായിക്കുക കുറച്ച് വായിക്കുക