How to apply mudra loan

ತ್ವರಿತವಾದ ಅಪ್ಲೈ

ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕು

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
10 ಡಿಜಿಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾನ್ಯವಾದ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬ‌ರ್‌ ನಮೂದಿಸಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಮೂದಿಸಿ
ಪರ್ಸನಲ್ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ T&C ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು/ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪಾಲುದಾರರು/ಸಹಯೋಗಿಗಳು ನನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂವಹನ/ಪಡೆಯಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

MSME ಎಂದರೇನು?

MSME ಎಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ. 2006 ರ ಕಿರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇಡಿ) ಕಾಯ್ದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, MSME ಗಳೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ, ಈ ವಲಯವು ದೇಶದ GDP ಗೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 110 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ MSME

ಈ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 2018-2019 ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು MSME ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ MSME ಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು - ಕಾರ್ಖಾನೆ/ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಿರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.

MSME ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು

ಜುಲೈ 2020 ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, MSME ಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ:

 • ಮೈಕ್ರೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್

  - ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ರೂ. 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಾರದು
 • ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ

  - ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 10 ಕೋಟಿ ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ರೂ. 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು
 • ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ

  - ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ರೂ. 50 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಮೀರಬಾರದು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ರೂ. 250 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರಬಾರದು.

MSME ಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ಮೂರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ–

 • ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅಂದರೆ, ಕಿರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
 • ವಹಿವಾಟು-ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪರಿಚಯ
 • ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನತೆಯಿಲ್ಲ. ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಹೊಸ ಮಿತಿಯು MSME ವರ್ಗೀಕರಣದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಹಿವಾಟನ್ನು ಆಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣವು MSME ಆಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ವಹಿವಾಟು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ GST ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ MSME ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಬಳಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಹೊಸ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು MSME ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ MSME ಲೋನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಓದಿ.

MSME ಲೋನ್ ಎಂದರೆ ಏನು?

MSME ಲೋನ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆಫರ್ ಮಾಡುವ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೋನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಲೋನ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. MSME ಲೋನ್‌‌ಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿನ ಲೋನ್ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು RBI ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ –

 • ಕಿರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (CGTMSE)
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (PMEGP)
 • ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಿಫೈನಾನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ (ಮುದ್ರಾ ಲೋನ್)

MSME ಲೋನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

MSME ಲೋನ್ ಎಂದರೇನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ, MSME ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್‌ಗಳು (ಅತಿಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು) ಬದಲಾಗುವ ಕಾಲಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸಂಯೋಜಿತ MSME ಲೋನ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. MSME ಹಣಕಾಸು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

MSME ಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ರಹಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ MSME ಲೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

 • ಅರ್ಜಿದಾರರು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 45 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ MSME ಲೋನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 • ವಿಶೇಷ ಮುಂಚಿತ- ಅನುಮೋದಿತ ಆಫರ್‌‌ಗಳು MSME ಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೋನನ್ನು ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗಳು ಭಾಗಶಃ ಮುಂಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಲೋನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫೋರ್‌ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಾಲಗಾರ-ಸ್ನೇಹಿ ಫೀಚರ್‌ನಿಂದ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಇವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ

Machinery Loan

ಮಶಿನರಿ ಲೋನ್‌

ಮಶಿನರಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಣ ನೆರವು
20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ | ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ EMI ಆಗಿ ನೀಡಿ

ತಿಳಿಯಿರಿ
Flexi Business Loan

ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಲೋನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೋನನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ | 56% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ EMI ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ

ತಿಳಿಯಿರಿ
Working Capital Loan People Considered Image

ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ | ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು

ತಿಳಿಯಿರಿ
Business Loan for Women People Considered Image

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್‌

ಗ್ರಾಹಕ ಸ್ನೇಹಿ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ | ಕಡಿಮೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್

ತಿಳಿಯಿರಿ