ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?

ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮನೆ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ, ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಡಿಎ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು

ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

 • ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಪಿಎಂಎವೈ) – ನಗರ : ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು 2022 ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
   
 • ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ – ಗ್ರಾಮೀಣ : ಪಿಎಂಎವೈ ಜಿ ಈ ಮೊದಲು ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು ಮನೆರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೈಗೆಟಕುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
   
 • ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ : 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ರಾಜೀವ್ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯು, ಸ್ಲಮ್-ಫ್ರೀ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟಕುವ ವಸತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರವು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

  ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ರಾಜ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
   
 • ಡಿಡಿಎ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ದೆಹಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಡಿಡಿಎ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು ಸಮಾಜದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
   
 • ತಮಿಳುನಾಡು ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆ : ತಮಿಳುನಾಡು ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ವಸತಿ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು 1961 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೆವ್ವಪೇಟೆ ಹಂತ III ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಂಬತ್ತೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
   
 • ಎಂಎಚ್ಎ‌ಡಿಎ ಲಾಟರಿ ಯೋಜನೆ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಲಾಟರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಎಚ್ಎ‌ಡಿಎ ಲಾಟರಿ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ಆದಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಳಪೆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
   
 • ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಎನ್‌ಟಿಆರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯು 2019 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೊದಲು 19 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಫಲಾನುಭವಿಯು ಅಸಲು ಮೊತ್ತದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
   
 • ಹೌಸಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಲೋನ್: ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪರಿಹಾರವು ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸರಳ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ನೀವು ಪಿಎಂಎವೈ ಬಡ್ಡಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.