வீட்டுக் கடன் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபருக்கான ஆவணங்கள்

உங்கள் வீட்டுக் கடன் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செயல்முறையை எளிதாக்க, தேவையான ஆவணங்களின் விரிவான பட்டியல் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. செயல்முறையின் இறுதி வரை தொடக்கத்திலிருந்து தேவைப்படும் ஒவ்வொரு ஆவணத்தையும் இந்த பட்டியலில் உள்ளடக்கியது. இந்த செயல்முறையில் இரண்டு கடன் வழங்குனர்கள் ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், நீங்கள் உங்கள் தற்போதைய கடன் வழங்குனரிடம் இருந்து சில ஆவணங்களை பெற்று உங்களின் புதிய கடன் வழங்குனரிடம் நீங்கள் சமர்பிக்க வேண்டும்.

உங்கள் தற்போதைய கடன் வழங்குநரிடமிருந்து உங்களுக்குத் தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியல்

 1. ஒப்புதல் கடிதம்
  வீட்டு கடன் டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி உங்களுக்கு கடனளிப்பவரிடம் முறையான விண்ணப்பத்தை சமர்பித்து அவரிடம் ஒப்புதல் கடிதத்தை கேட்க வேண்டும்.
   
 2. தடையின்மைச் சான்றிதழ்
  ஒரு 'தடையின்மை சான்றிதழ்' அல்லது ஒரு NOC என்பது உங்கள் தற்போதைய கடனளிப்பவரிடம் உங்கள் வீட்டு கடன் மீது எந்தவொரு சிக்கலும் இல்லை புதிய கடனளிப்பவரிடம் மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் என்கிறது.
   
 3. முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோசர்) கடிதம் 
  இறுதியாக, உங்கள் வீட்டுக் கடன் குறிப்பிடப்பட்ட தேதியில் மற்றும் எந்த நிலுவைத்தொகை இருப்பும் இல்லாமல் முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) செய்யப்பட்டது என்ற முன்கூட்டியே அடைத்தல் (ஃபோர்குளோஷர்) கடிதம். உங்களது புதிய கடன் வழங்குநர் உங்கள் தற்போதைய கடன் வழங்குநருக்கு உங்கள் நிலுவையிலுள்ள கடனை செலுத்தியவுடன் இந்த கடிதம் பெறப்படும்.
   
 4. வீட்டு கடன் அறிக்கை
  உங்கள் EMI திருப்பிச் செலுத்தல் விவர அறிக்கையை காண்பிக்கும் வீட்டு கடனின் அறிக்கையை பெறுங்கள். இதில் கடன் நிலுவைத் தொகையும் இடம் பெற்றிருக்கும்.
   
 5. சொத்து ஆவணங்கள்
  உங்கள் தற்போதைய கடனளிப்பவரிடம் இருந்து நீங்கள் உங்கள் சொத்து தொடர்பான ஆவணங்களை பெற்று கொள்ள வேண்டும்.
   
 6. பிந்தைய-தேதியிட்ட காசோலைகள்
  நீங்கள் ஒரு வீட்டு கடன் பெறும் போது பிந்தைய-தேதியிட்ட காசோலைகளை சமர்பித்திருக்கக்கூடும். அதை கவனமாக திருப்பி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

உங்களின் புதிய கடனளிபவரிடம் சமர்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்

1. கேஒய்சி ஆவணங்கள்

இது உங்களின் அடையாளத்தை சரிபார்க்கும் நோக்கத்தில் கேட்கப்படுகிறது. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டியலில் இருந்து நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

 • வாக்காளர் ID
 • ஓட்டுநர் உரிமம்
 • NREGA ஆல் வழங்கப்பட்ட பணி விவர அட்டை
 • ஆதார் கார்டு
 • PAN கார்டு (PAN கார்டு அடையாளச் சான்றாக மட்டுமே)

2. முகவரி சான்று

இது உங்கள் முகவரி விவரங்களை சரிபார்க்க கேட்கப்படுகிறது. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பட்டியலில் இருந்து நீங்கள் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

 • பாஸ்போர்ட்
 • வாக்காளர் அடையாள அட்டை
 • ஓட்டுநர் உரிமம்
 • ஆதார் கார்டு

3. நிதி ஆவணங்கள்

இது உங்களின் திருப்பிச் செலுத்துதல் திறமை மற்றும் வருமான ஆதாரத்தை சரிபார்க்க கேட்கப்படுகிறது. நீங்கள் பின்வரும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

 • படிவம் 16
 • சமீபத்திய சம்பள இரசீதுகள்
 • கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான சம்பள கணக்கின் வங்கி அறிக்கைகள்

4. சொத்து-தொடர்பான ஆவணங்கள்

இது உங்கள் சொத்தை வாங்குதலுக்கான சரிபார்ப்பிற்கு கேட்கப்படுகிறது. நீங்கள் பின்வரும் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:

 • சொத்து வாங்குதல் ஆவணங்கள் அல்லது சொத்து ஆவணங்கள் சொத்துரிமையை நிரூபிக்க வேண்டும்
 • உங்கள் மேம்பாட்டாளர்/வீட்டு வசதி வாரியத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட NOC
 • பதிவு, முத்திரை வரி பணம் செலுத்தல்கள்

5. நடைமுறையிலுள்ள உங்கள் வீட்டு கடனின் ஆவணங்கள்

இது உங்கள் நடைமுறையிலுள்ள கடன் விவரங்கள் மற்றும் உங்கள் வீட்டு கடனை மாற்றுவதில் உங்கள் கடனளிப்பவருக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை என்பதை சரிபார்க்கும் நோக்கில் கேட்கப்படுகிறது. நீங்கள் இந்த ஆவணங்களை உங்கள் தற்போதுள்ள கடனளிப்பவரிடம் இருந்து பெற்று உங்களின் புதிய கடனளிப்பவரிடம் கட்டாயம் வழங்க வேண்டும்:

 • தற்போதுள்ள கடனளிப்பவரிடம் இருந்து உங்கள் கடன் ஒப்புதல் கடிதம்
 • உங்கள் தற்போதைய கடனளிப்பவரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட ஒப்புதல்கள் (ஒப்புதல் கடிதம், NOC, முன்கூட்டியே அடைத்தல் கட்டணம்)
 • இன்றைய தேதி வரை வீட்டு கடன் அறிக்கை
  மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்து ஆவணங்களும் சமர்பிக்கப்பட்டு மற்றும் இவை சரிபார்க்கப்பட்டு விட்டால், உங்கள் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் செயல்முறை சுமூகமாக இருக்கும்.

ஆவணங்களின் சரிபார்ப்பு பட்டியலை குறித்துக்கொள்ளவும் மற்றும் பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் வசதியின் நன்மைகளை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்பினால் அவற்றை சேகரிக்க தொடங்கவும்.