ഡല്‍ഹിയിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകള്‍ എത്രയാണ്?

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി നിരക്കുകളും റെഡി റെക്കോണർ നിരക്കുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും. ഡൽഹിയിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് റെഡി റെക്കണർ നിരക്ക്. അതേ സമയം, പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻ സമയത്ത് ഗവൺമെന്‍റിന് അടയ്‌ക്കേണ്ട അധിക ചെലവുകളാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകൾ.

ഡൽഹിയിൽ ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണോ? ഉവ്വ് എങ്കിൽ, ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡൽഹിയിലെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ പരിശോധിക്കുക. ഓരോ തരത്തിലുള്ള വാങ്ങുന്നവർക്കായുള്ള സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിരക്കുകൾ താഴെപ്പറയുന്നു.

  • പുരുഷൻ – 6%
  • സ്ത്രീകൾ – 4%
  • സംയുക്ത ഉടമകൾ (പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ബാധകം) – 5%

ഡൽഹിയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾക്കുള്ള റെഡി റെക്കോണർ നിരക്കുകൾ നോക്കുക:

പ്രദേശം

സൊസൈറ്റി/ ഡിഡിഎ അപ്പാർട്ട്മെന്‍റുകൾ

സ്വകാര്യ അപ്പാര്‍ട്ട്‍മെന്‍റുകള്‍

30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ

രൂ. 50,400

രൂ. 55,440

30 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മുതൽ 50 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ

രൂ. 54,480

രൂ. 62,652

50 ചതുരശ്ര മീറ്റർ മുതൽ 100 ചതുരശ്ര മീറ്റർ വരെ

രൂ. 66,240

രൂ. 79,488

100 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മുകളിൽ

രൂ. 76,200

രൂ. 95,250

ബഹുനില അപ്പാര്‍ട്ട്‍മെന്‍റുകള്‍

രൂ. 87,840

രൂ. 1.10 ലക്ഷം


സമയം ലാഭിക്കാനും കൃത്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്കുകളും വിലയിരുത്താനും ഞങ്ങളുടെ ലളിതമായ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക.

കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഒരു ഹോം ലോണ്‍ സ്റ്റാംപ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷന്‍ ചാര്‍ജ്ജുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നതാണോ?